Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 maj 2019

  Miljöpartiet vill lägga 100 miljarder till på hållbart jordbruk

  Pengarna ska öronmärkas för bland annat djurvänligt och fossilfritt jordbruk, säger Pär Holmgren, andranamn på partiets EU-valsedel.

   Pär Holmgren är Miljöpartiets andranamn i EU-valet på söndag.
  Pär Holmgren är Miljöpartiets andranamn i EU-valet på söndag. FOTO: TT

  För den jordbruksbudget som ska gälla från och med 2021 och sju år framåt, vill Miljöpartiet att 100 miljarder kronor avsätts för att främja ekologiskt och klimatvänligt jordbruk med hög djurskyddsstandard. Det ska läggas till de ungefär 200 miljarder i dagens gemensamma jordbrukspolitik som är kopplade till miljökrav eller går till miljö- och klimatåtgärder.

  – Det absolut viktigaste är att göra en tydlig förflyttning från det i dag ganska frikostiga och generella gårdsstödet till mer riktade insatser, säger Pär Holmgren.

  Högre djurskydd

  Till de åtgärder Miljöpartiet vill främja hör insatser för ökad biologiskt mångfald, övergång till ekologiskt och fossilfritt jordbruk och ett djurskydd som ligger högre än EU:s miniminivåer.

  – Vårt förslag blir väldigt gynnsamt, generellt, för det svenska lantbruket, eftersom vi har lite tuffare krav i Sverige. Svenska lantbrukare ska ha en bättre konkurrenssituation, inte minst när det gäller köttproduktion.

  För att kunna ge ersättning för att nationell lag följs krävs det ändringar i EU:s stödregler som inte tillåter sådana stöd. Pär Holmgren medger att en sådan förändring kan bli svår att få gehör för på en bredare front. Det är i och för sig även officiell svensk regeringspolitik i reformförhandlingarna, men det svenska politiker ser som konkurrensutjämnande ser andra som på tvärs med tanken om en gemensam jordbrukspolitik och en gemensam inre marknad.

  – Men det här är vår vision för hur vi tycker att det borde vara. Vi får säkert med oss resten av den gröna gruppen, sedan hur vi lyckas förhandla med de andra grupperna och få med oss kommission och ministerråd, det får vi se.

  Långsam utfasning

  I ATL:s EU-valsenkät skrev Pär Holmgren att Miljöpartiet vill kombinera ”ett något lägre” EU-stöd med ett högre svenskt stöd. I intervjun om partiets förslag säger han att jordbruksbudgeten bör vara kvar på ”ungefär samma nivå” som idag, men med en gradvis utfasning av gårdsstödet.

  – Men det är viktigt att de här förändringarna inte går allt för snabbt, lantbrukare måste ju få en möjlighet att faktiskt ställa om.

  Miljöpartiet vill också höja minimikraven på djurskydd i EU, och dra in EU-stöden för länder som inte följer befintliga lagar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen