Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 mars 2017

  Miljoner till specialfröer

  Jordbruksverket har beviljat 20 miljoner kronor till ett innovationsprojekt om svensk produktion av specialfröer. Odlingen kan komma i gång redan i vår.

  – Här finns fantastiska möjligheter på en växande världsmarknad, säger Olof H Christerson på projektägaren Agortus AB.

   Tröskning av hybridspenat. Fröodlingen kräver både hanlinjer och honlinjer. Hanlinjerna fräses ned och honlinjerna tröskas.
  Bild 1/2 Tröskning av hybridspenat. Fröodlingen kräver både hanlinjer och honlinjer. Hanlinjerna fräses ned och honlinjerna tröskas. FOTO: Agortus AB
   Spenatfröet är litet och ska sås grunt på fuktig såbotten. Ogräsbekämpningen är en annan utmaning för odlaren.
  Bild 2/2 Spenatfröet är litet och ska sås grunt på fuktig såbotten. Ogräsbekämpningen är en annan utmaning för odlaren. FOTO: Agortus AB

  Till specialfröerna räknas grönsaks- och blomsterfröer. En allt större global efterfrågan på bladgrönsaker, till exempel spenat, kräver en större fröodling för produktion av utsäde.

  Danmark är framstående även på detta område och står för 80 procent av världsproduktionen av hybridspenatfrö. Odlingen omfattar cirka 7 500 hektar.

  – Värdet på den danska specialfröproduktionen ligger i industriledet på en miljard kronor, säger Olof H Christerson.

  Viss svensk odling

  Det finns en viss svensk odling, drygt 100 hektar, till danska fröfirmor, men Christerson ser möjligheten att utveckla en helt svensk värdekedja, som kan ge fler odlare chansen att pröva nya grödor.

  – Varför ska vi nöja oss med att odla spannmål och omsätta 10-15 000 kronor per hektar om vi kan odla en gröda där duktiga odlare kan omsätta det dubbla med mycket bra lönsamhet, säger han.

  De 20 miljonerna beviljar Jordbruksverket inom ramen för European Innovation Partnership, EIP. Partnerskapet om svensk specialfröproduktion består utöver projektägaren Agortus av Elitutsäde i Värmö KB, SLU Alnarp samt Hushållningssällskapet Halland. Projektet löper till och med år 2020.

  Renseri

  Inom ramen för projektet ska ett renseri byggas om för att kunna ta fram frö av utsädeskvalitet. En rådgivningsfunktion kommer också att byggas upp som ska serva odlarna.

  – Vi måste skapa ett kunskapskluster och säkerställa optimala förutsättningar för odlingen. Kvalitet betyder allt. Får du dåliga grobarhet i ett parti sjunker priset kraftigt, säger Olof H Christerson.

  Kontakter etableras

  Kontakter håller på att etableras med de internationella sortägarna som finns i länder som USA, Kina och Japan. Hela produktionen ska gå på export.

  Men det brådskar. Vårbruket står för dörren och Olof H Christerson hoppas kunna lägga ut några tiotal hektar odling av hybridspenat och timjan redan nu. Till hösten blir aktuellt med andra grödor som ska höstsås med planerad skörd 2018.

  Olof H Christerson söker odlare för både det konventionella och ekologiska sortimentet.

  – På några års sikt, låt oss säga 2023-24, kan odlingen i Sverige omfatta 1 000 hektar.

  Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP

  Stöd från EIP kan beviljas dels till att skapa en innovationsgrupp som förbereder ett projekt, dels till själva projektet.

  En grupp/ett projekt ska innehålla minst två aktörer och minst två av de tre kompetenserna företagare, rådgivare och forskare.

  Mer info på jordbruksverket.se

  Relaterade artiklar

  Till toppen