Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 november 2017

  Miljarder krävs för att rena vattendragen

  Att rena franska vattendrag och kuster från urlakat kväve skulle kosta 500 miljarder. Motsvarande kostnad för att rena grundvattnet från nitrat är 5 000 miljarder.

   Nästan allt vete som sås efter solrosor direktsås i Bretagne. Direktsådden minskar behovet av jordbearbetning och minskar kväveläckaget.
  Nästan allt vete som sås efter solrosor direktsås i Bretagne. Direktsådden minskar behovet av jordbearbetning och minskar kväveläckaget. FOTO: Mostphotos

  I en ny rapport från EU-kommissionen pekas Bretagne vid franska Atlantkusten ut som ett av Europas värsta problemområden när det gäller näringsläckage. Området står för en mycket stor andel av den franska livsmedelsproduktionen.

  Välkänt problem

  Rapporten är en sammanställning över områden i Europa där det finns för mycket djur i förhållande till den odlade arealen. Problemen i Bretagne är välkända sedan tidigare, skriver Greppa Näringen.

  Kväve- och fosforläckagen uppges vara så stora att det lett till omfattande algblomningar som påverkar både invånare och besöksnäringen. 23 procent av områdets turister klagar på algblomningen och flera hotell har slagit igen.

  I rapporten har forskarna använt sig av miljökostnaderna i Bretagne och räknat fram att det skulle kosta motsvarande 500 miljarder svenska kronor att rena de franska floderna och kuster från kväve. Att rena grundvattnet från nitrat skulle kosta 5 000 miljarder.

  PREMIUM: Ny flerårig gröda testas i SverigeATL TV + TEXT: Skrotad plog gav effekt

  Råd till lantbrukare i Bretagne

  Lantbrukarna i Bretagne har bland annat fått följande råd för att minska läckagen från jordbruket:

  Maximalt 210 kilo kväve får spridas på hektar. I närheten av exempelvis vattentäkter är det max 210 kilo inklusive stall- och mineralgödsel.

  I projektform har uppmanats till fasutfodring och fytas till grisar. Resultat visar att 40 procent mindre kväve och 60 procent mindre fosfor har läckt ut.

  Täckning över flytgödselbrunnar. Regnmängderna i vissa delar av Bretagne uppgår till 1 300 millimeter per år och beräkningar visar att täckning är lönsamt.

  Processa, flytta och separera gödseln.

  Odla fånggrödor.

  Direktsådd.

  Relaterade artiklar

  Till toppen