Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 maj 2017

  Mikroplast i slam som sprids på åkrar

  Närmare två procent av avloppsslammet som sprids på åkermark kan bestå av mikroplaster. Det visar en nyligen publicerad studie från det danska miljø- och fødevareministeriet.

   Mikroplaster följer enligt en dansk studie med slammet ut på åkrarna.
  Mikroplaster följer enligt en dansk studie med slammet ut på åkrarna. FOTO: MOSTPHOTOS

  Forskarna har undersökt halten mikroplaster i inkommande och utgående avloppsvatten från Danmarks tio största reningsverk samt i slammet från fem av reningsverken.

  Studien visar att bara en mycket liten del av mikroplasterna – mindre än en procent – följer med det renade avloppsvattnet ut i vattendragen. Resten fastnar i slammet.

  Där låg den genomsnittliga halten på 4,5 milligram per gram avvattnat slam. Omräknat i torrsubstans skulle det enligt forskarna indikera att cirka två procent av rötslammet utgörs av mikroplaster. Det är nästan lika mycket som det genomsnittliga fosforinnehållet i slammet.

  Låga halter i åker

  Forskarna har också undersökt hur slamgödslingen påverkar mikroplasthalten i åkermarken. Fem slamgödslade och fem oslammade jordar analyserades och halterna var överlag låga.

  Samtidigt innehöll de oslammade jordarna dubbelt så mycket mikroplaster som de slamgödslade. Enligt forskarna beror det troligtvis på urval och mätmetoder, men det tyder också på att rötslammet bara är en av många källor till mikroplaster i åkerjordar och att ytterligare undersökningar krävs.

  Än så länge finns inga motsvarande data i Sverige.

  – Vi är osäkra på hur mycket mikroplaster det svenska slammet innehåller. När vi räknar bakvägen hamnar vi snarare på 0,1 – 1 procent, säger Anders Finnson, miljöexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten.

  – Även om halterna skulle ligga där är det ändå en ganska stor andel. Vi behöver arbeta för att få ner den. Därför stöder vi till exempel regeringens förslag om ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter.

  Forskar i Skåne

  För att undersöka svenska förhållanden är Svenskt Vatten med och finansierar ett forskningsprojekt i Skåne. Dels analyserar man förekomsten av mikroplaster i inkommande och utgående vatten vid Sjölunda avloppsverk i Malmö. Dels undersöks mikroplasthalterna i både oslammade jordar och jordar som under lång tid gödslats med slam från just Sjölunda. De första resultaten väntas efter sommaren.

  PREMIUM. Kan bli lag på återvinning av fosfor ur slam

  Mikroplaster i kretsloppet

  Mikroplaster är små plastpartiklar som är mindre än 5 mm. De utgör den största andelen av allt plastskräp i världshaven och utgör ett hot mot det marina livet.

  Väg- och däckslitage och granulat från konstgräsplaner är de största enskilda källorna till mikroplaster i miljön. Men även smink, hygienprodukter och klädtvätt ger ifrån sig små plastpartiklar.

  I dag saknas det tekniker för att ta bort mikroplasterna ur slammet från avloppsreningsverken.

  Relaterade artiklar

  Till toppen