Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 januari

  Klimatfokus i lantbruket krävde mer växtskyddsmedel

  Alnarp.

  Att enbart fokusera på en lägre klimatpåverkan ger ofta negativa effekter på andra miljömål, säger forskaren Ulf Sonesson.

   Ulf Sonesson, forskare på RISE, var en av talarna på Alnarpskonferensen. Han pratade om att det inte finns ett system i jordbruket som levererar bäst när det gäller både minskad klimatpåverkan, minskad övergödning eller ökad biologisk mångfald. Fokus på ett mål sker på bekostnad av ett annat.
  Bild 1/3 Ulf Sonesson, forskare på RISE, var en av talarna på Alnarpskonferensen. Han pratade om att det inte finns ett system i jordbruket som levererar bäst när det gäller både minskad klimatpåverkan, minskad övergödning eller ökad biologisk mångfald. Fokus på ett mål sker på bekostnad av ett annat. FOTO: Malin Eborn
   Mingel på Alnarpskonferensen 2020 med temat ”Jordbruksmarken – vad gör vi med den”. Arrangörer var SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Kompetenscentrum företagsledning.
  Bild 2/3 Mingel på Alnarpskonferensen 2020 med temat ”Jordbruksmarken – vad gör vi med den”. Arrangörer var SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och Kompetenscentrum företagsledning. FOTO: Malin Eborn
   Runt 300 personer gästade Alnarpskonferensen på torsdagen vilket innebar att aulan på Alnarpsgården nästan var fullsatt.
  Bild 3/3 Runt 300 personer gästade Alnarpskonferensen på torsdagen vilket innebar att aulan på Alnarpsgården nästan var fullsatt. FOTO: Malin Eborn

  Det finns en stor potential att minska miljöpåverkan och resursförbrukning både i lantbruket och i livsmedelsförädlingen. Detta utan att kostnaderna ökar, produktkvaliteten försämras eller djurvälfärden blir sämre.

  Detta slog Ulf Sonesson, forskare vid RISE, fast när han talade på Alnarpskonferensen förra veckan.

  Olika scenarier

  Han hänvisade till en forskningsstudie som togs fram för några år sedan där livscykelanalyser gjordes på råvaror från typgårdar med olika inriktningar: mjölk-, nötkött-, kyckling- och grisproduktion samt växtodling. Produktionssystemen studerades utifrån tre olika scenarier – antingen allt fokus på att minska växtnäringsläckaget, på att öka den biologiska mångfalden eller på att minimera klimatpåverkan.

  Hållbar intensifiering

  En slutsats är att det finns en stor miljöförbättringspotential genom att minska svinnet i kedjan, både när det gäller lantbruket och i vidareförädlingen.

  De mest betydelsefulla faktorerna när det gäller växtodlingen var att öka avkastningen utan att öka insatserna, till exempel genom bättre växtföljder, precisionsodling och växtförädling. För djurproduktion handlade det framför allt om ökad produktionseffektivitet och foder med ett lägre klimatavtryck.

  Men det fanns också tydliga konflikter när det gäller miljömål.

  Konflikter mellan miljömål

  – I klimatscenariot, där vi verkligen ville trycka ner klimatpåverkan, lyckades vi inte minska bekämpningsmedelsanvändningen, säger Ulf Sonesson.

  En annan målkonflikt var att ett bibehållet eller ökat bruk av naturbetesmarker för att öka den biologiska mångfalden ledde till ökade utsläpp av klimatgaser från nötköttsproduktionen. I studien togs ingen hänsyn till kolinlagringen eller till växtodlingssystem som Conservation Agriculture.

  – Men vi har förhoppningar om att starta upp ett projekt för att titta närmare på det i samarbete med SLU och Stockholm Reclience Centre, säger Ulf Sonesson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen