Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 februari 2017

  Mer skydd för pengarna i norr

  Ersättningen för biotopskydd och naturvårdsavtal varierar stort över landet. Att skydda samma typ av biotop är därför avsevärt dyrare för staten i söder än i norr. Se hela listan län för län.

  FOTO: Mostphotos

  Ersättningen för biotopskydd och naturvårdsavtal baseras på markvärdet. Därför varierar nivån över landet och med tiden. Ersättningsnivån för biotopskydd höjdes med 25 procent 2010 och för naturvårdsavtal har den höjts vid flera andra tillfällen. För biotopskydd är ersättningen avsevärt högre eftersom skyddet är permanent medan naturvårdsavtal gäller för en begränsad tid.

  Lägger man ihop ersättningen per hektar för bägge skyddsformerna ända sen de infördes 1993/1994 har nivån varit högst i Uppsala län, 63 627 kronor per hektar i genomsnitt. I Norrbotten har ersättningen bara varit en tredjedel av detta, 23 168 kronor per hektar.

  Den vanligaste biotopen att skydda med bägge skyddsformerna är äldre naturartade skogar, och ur statens synvinkel är alltså kostnaden för det avsevärt lägre i norr.

  Vore det inte mer kostnadseffektivt att skydda större arealer i norr och mindre runt storstadsregionerna?

  – En naturskog i Norrbotten är inte samma sak som en naturskog i Stockholm, de innehåller olika värden. Den strategi vi har för skydd anger också hur mycket som ska skyddas per län, säger Göte Eriksson, specialist områdesskydd på Skogsstyrelsen.

  Är det några biotoptyper och län som är över- eller underrepresenterade bland det som skyddats hittills?

  – Vi tittade på det när vi nyligen gjorde en revidering av strategin. Det blev lite annorlunda, men inget dramatiskt.

  En effekt av revisionen är att skyddet framöver kommer att förskjutas längre söderut och att tätortsnära områden prioriteras upp. För staten kommer därför kostnaderna per hektar att öka.

  Länsvis kostnad per hektarproduktiv skogsmark för biotopskydd och naturvårdsavtal, 1993-2016, kronor

  Listan visar kostnad per hektar biotopskydd och naturreservat. I Norrbotten har ersättningen för biotopskydd och naturvårdsavtal sedan 1993 i genomsnitt varit 23 168 kronor per hektar produktiv skogsmark. I Uppsala län är motsvarande siffra 63 627 kronor.

  Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas

  Relaterade artiklar

  Till toppen