Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 november 2017

  Mer mikroplaster i jorden än i havet

  Det finns mer mikroplaster i jordbruksmarker än i haven, visar en ny studie. Plasterna finns i det avloppsslam som används som gödning.

  FOTO: Mostphotos

  Stora mängder mikroplaster följer med avloppsslam när det används som gödning på åkermark, visar en studie gjord av forskare från SLU och Norsk institutt for vannforskning.

  Hur plasterna påverkar marklivet är okänt och oroar forskarna.

  Eftersom slammet kan innehålla tungmetaller, finns ett regelverk kring användning och spridning av avloppsslam. I dagsläget omfattas dock inte mikroplaster av detta regelverk.

  Liten kunskap

  – Reningsverken får ta emot stora mängder mikroplaster från hushåll, industrier och tätorternas ytvattenavrinning. Merparten av dessa mikroplaster ackumuleras i avloppsslammet, och kan sen hamna på åkrarna när slammet sprids där, säger SLU-forskare Martyn Futter.

  I Sverige sprids omkring 25 procent av det slam som bildas vid rening av avloppsvatten på åkrarna.

  Det som oroar forskarna är att det knappt finns någon kunskap om hur länge mikroplasterna stannar i marken eller om de sprids vidare till vattendrag och hav. Det saknas också kunskap om hur mikroplasterna påverkar marklevande djur, markens produktivitet och livsmedelssäkerheten.

  Vill göra fältstudier

  Forskarna uppskattar att mellan 110 000 och 730 000 ton mikroplaster överförs till jordbruksmarker i Europa och Nordamerika varje år. Det är mer än vad som finns i haven.

  – Det kanske inte är något problem om det hamnar mikroplaster i jordbruksmarken, men vi bör ta reda på det, så att vi inte upptäcker om 20 år att: jo, det var ett problem, säger Martyn Futter.

  Studien är som gjorts är bland annat baserad på data från reningsverk. Forskarna vill nu gå vidare och göra fältstudier för att se om hur mycket mikroplaster det finns i åkerjorden, vilka konsekvenser det kan få och hur reningen av avloppsslammet kan förbättras.

  LÄS OCKSÅ: Vad kan du om veckan som gått –testa ATL:s frågesportPREMIUM: Odlare skördar för mer än 50 miljoner

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen