Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 juli 2017

  Detta krävs för att integrerade växtskyddet ska fungera

  "Enormt mycket kvar" innan full potential nås för integrerat växtskydd. Vissa åtgärder kan lika gärna motverka varandra, menar SLU-forskaren Johan A. Stenberg.

   Inom växthusodlingen är behovet av biologisk bekämpning stort. SLU-forskaren Johan A. Stenberg.
  Inom växthusodlingen är behovet av biologisk bekämpning stort. SLU-forskaren Johan A. Stenberg. FOTO: Linda Grimstedt/ Pressbild

  För att integrerat växtskydd ska bli riktigt effektivt behövs mer kunskap om hur olika åtgärder fungerar tillsammans. Johan A. Stenberg har tagit fram en plan för att accelerera utvecklingen av forskningen om integrerat växtskydd för att göra den mer effektiv. Planen publicerades nyligen i tidskriften Trends in Plant Science.

  Integrerat växtskydd innebär att flera olika växtskyddsmetoder kombineras för att minska behovet av kemisk bekämpning. Det är i grunden ekologiska metoder, men växtodlarna kommer ofta till den punkt där de måste ta till besprutning, menar Johan A Stenberg.

  – Det finns en god vilja hos växtodlare att tillämpa integrerat växtskydd men när resultatet inte blir bra leder det till besvikelse, säger forskaren Johan A. Stenberg.

  Innan fulla potentialen nås

  Han menar att det finns enormt mycket kvar att göra innan den fulla potentialen nås med integrerat växtskydd. Forskningen har hittills riktat in sig på en växtskyddsåtgärd i taget.

  Därför vet man inte vilket resultatet blir när flera åtgärder används samtidigt. De kan lika gärna motverka varandra.

  Nu måste forskningen inrikta sig på att få kombinationen av åtgärder att bli effektiva för att det integrerade växtskyddet ska fungera som det är tänkt.

  – Den forskning som har ett helhetsperspektiv är relativt ny och den strategi jag har utvecklat innehåller fem åtgärder som riktar in sig på ekologiska interaktioner mellan skadedjur och gröda, berättar Johan A. Stenberg. Fokuset ligger nu på hur dessa åtgärder kan fås att samverka på ett effektivt sätt.

  ”Desto komplexare blir det”

  Strategin innebär att forskningen måste fokusera på hur dessa olika åtgärder samverkar när de kombineras.

  – Ju fler åtgärder man sätter in desto komplexare blir det. Mycket lite forskning har gjorts som ser helheten av de olika åtgärderna.

  Johan A. Stenberg började med forskning inom integrerat växtskydd 2014 efter att i flera år forskat på hur vilda växter utvecklat resistens mot insekter. I dag jobbar han i en jordgubbsgrupp med 6 personer som studerar hur man på ett effektivt sätt ska få samodling, växtresistens och biologisk bekämpning att samverka optimalt för att i minsta möjliga mån behöva bespruta jordgubbarna.

  – Nu när vi ser att forskningen går rejält framåt kan vi snart utmana den kemiska bekämpningen. Det man vinner är både en renare miljö och bättre hälsa. Dessutom utvecklar inte skadedjuren resistens mot de kemiska växtskydden lika snabbt vilket gör dem effektivare när de väl behövs.

  LÄS MER: VÄXTER KAN GÖRA SKADEDJUR TILL KANNIBALERLÄS OCKSÅ: HAN ÄR NY VÄRLDSMÄSTARE I VETE

  Fem åtgärder som forskarna vill se hur de samverkar.

  1. Växtresistens. Växtens förädlade egenskaper ger den ett inbyggt skydd mot skadedjur. Behov av att studera hur växtresistens samverkar med feromoner, biologisk bekämpning och växtvaccination.

  2. Växtvaccinering. Genom att behandla frö med värme eller med kemikalier kan växtens motståndskraft ökas. Forskning behövs om hur vaccineringen samverkar med biologisk kontroll och med växtresistens.

  3. Samodling. Försök har gjorts där man odlar olika sorters stråsäd av samma art med mindre bladlusangrepp som resultat. Mer forskning behövs om hur samodling samverkar med biologisk bekämpning.

  4. Biologisk bekämpning. Genom att sätta ut parasitoidsteklar i växthus bekämpas bladlöss bl.a. Forskning behövs om hur biologisk bekämpning samverkar med växtresistens.

  5. Feromoner. Genom att sätta ut feromoner i en äppelodling t.ex. förvirrar man skadeinsekter vilket gör att angreppet på frukten blir litet. Forskning behövs om hur feromoner samverkar med biologisk bekämpning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen