Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 augusti 2018

  Mer automation i New Hollands stortröskor

  Ett automatiskt inställningssystem som kontinuerligt optimerar tröskans inställningar kan öka tröskans prestanda med upp till 20 procent. Det är en av nyheterna som New Holland presenterar inför 2019.

   Till 2019 uppgraderar New Holland sina CR-modeller med ett nytt optimeringssystem som innebär att tröskan sköter alla inställningar själv efter en av fyra strategier.
  Till 2019 uppgraderar New Holland sina CR-modeller med ett nytt optimeringssystem som innebär att tröskan sköter alla inställningar själv efter en av fyra strategier. FOTO: New Holland

  När New Holland presenterade sina trösknyheter för nästa år låg fokus på det automatiska inställningssystemet Intellisense för de stora tröskorna i CR-serien.

  – Gjorda undersökningar visar att kapaciteten för tröskan ökar med upp till 20 procent när tröskan övervakar och ställer in sig själv. Också erfarna förare tappar kapacitet under långa skördedagar, säger Tonny Grønne, produktchef för skördemaskiner på CNH i Danmark.

   Grafik som visar tröskans prestanda över tid. Den mörkblå linjen visar kapaciteten för en erfaren förare, den blå en oerfaren. Den gula linjen visar hur Intellisense arbetar.
  Grafik som visar tröskans prestanda över tid. Den mörkblå linjen visar kapaciteten för en erfaren förare, den blå en oerfaren. Den gula linjen visar hur Intellisense arbetar.

  Sker var 20 sekund

  Systemet består av sensorer som mäter tröskans belastning, spill över rotorer och sållkasse. Samtidigt mäter en ny patenterad trycksensor tryckfallet över översållet och skapar en bild över sållkassens belastning. Dessutom tar en höghastighetskamera i spannmålselevatorn bilder av spannmålen för analys av renhet och mängden skadad kärna.

  Var tjugonde sekund anpassar tröskan inställningarna efter en av fyra strategier. Det är begränsat spill, bästa kärnkvalitet, maximal kapacitet eller en fast mängd gröda.

  – Det tar ungefär 18 sekunder för tröskgodset att passera genom tröskan upp i tanken. Därför är 20 sekunder ett lämpligt intervall att utvärdera de justeringar tröskan själv gör, säger Tonny Grønne.

  Via ett fönster på manöverskärmen i förarhytten kan föraren övervaka tröskans inställningar och via dialogmenyer göra justeringar av vad som är acceptabla nivåer i de olika strategierna.

  Andra nyheter inför 2018 på CR-modellerna är reversering av matarcylindern framför rotorerna. Rotorernas ledskenor och tröskans försåll kan ställas in från förarplatsen och är en del av det automatiska inställningssystemet. Skärbordsregleringen har också fått en ny algoritm som tar hänsyn till tröskans lutning.

   Materialet som transporteras till spannmålstanken övervakas av en höghastighetskamera och analyseras.
  Materialet som transporteras till spannmålstanken övervakas av en höghastighetskamera och analyseras. FOTO: Anders Nilsson

  Nya Steg V-motorer

  Alla självgående New Holland-maskiner får Steg V-motorer till 2019. Uppgraderingen sker med en ny flerstegs SCR-katalysator som minskar partikelutsläppen jämfört med Steg IV.

  New Holland kommer framöver på sina stora tröskor i CR- och CX-serien kunna erbjuda utrustning med NIR-sensor. NIR-sensorn på tröskorna mäter kontinuerligt grödans protein- och stärkelseinnehåll och loggar dessa uppgifter. Uppgifter om proteinhalten kan användas för att skapa styrfiler till utsädesmängd och kvävegödsling av efterföljande gröda.

  – Att kunna mäta proteinhalten i spannmålen är ett viktigt instrument för att öka värdet på sin spannmål, men också för att nå en jämnare kvalitet och bättre utnyttjande av sina insatsvaror, säger Tonny Grønne.

   NIR-sensorn är en separat utrustning som erbjuds till CR- och CX-tröskorna, men också de självgående exakthackarna. För tröskornas del mäts protein- och stärkelseinnehåll i grödan.
  NIR-sensorn är en separat utrustning som erbjuds till CR- och CX-tröskorna, men också de självgående exakthackarna. För tröskornas del mäts protein- och stärkelseinnehåll i grödan. FOTO: Anders Nilsson
   Själva NIR-sensorn sitter monterad på sållkassens tvärskruv till spannmålselevatorn.
  Själva NIR-sensorn sitter monterad på sållkassens tvärskruv till spannmålselevatorn. FOTO: Anders Nilsson
   Tröskans inställningsbild på bildskärmen i förarhytten. Här kan man exempelvis justera nivåerna för acceptabelt spill, skadad kärna och returgodsvolym.
  Tröskans inställningsbild på bildskärmen i förarhytten. Här kan man exempelvis justera nivåerna för acceptabelt spill, skadad kärna och returgodsvolym. FOTO: New Holland

  Relaterade artiklar

  Till toppen