Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 september 2017

  Matmyndigheter får medel för civilförsvar

  Det säkerhetspolitiska läget ger mer pengar till flera myndigheter.

  Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket får alla förstärkta anslag i höstbudgeten. Regeringen bedömer att totalförsvaret behöver stärkas, ”mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och händelser som visat på samhällets sårbarhet” och där har de myndigheterna roller att fylla.

  Hälsohot

  I höstbudgeten tillförs SVA 22 miljoner kronor om året för att stärka basresurserna så att de motsvarar kraven på säkerhetsskydd, infrastruktur, inventarier, expertkompetens och samverkan. Jordbruksverket bör få 8 miljoner kronor mer om året för utbildningar, övningar och samverkan med andra myndigheter, samt risk- och sårbarhetsanalyser för jordbrukssektorn.

  Livsmedelsverket behöver enligt regeringen 10 miljoner kronor mer om året för att bland annat stärka förmågan att tidigt upptäcka hälsohot. Utöver det föreslår regeringen att Livsmedelsverket får 3,7 miljoner kronor för att säkra verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen.

  Annat lantbruksrelevant i höstbudgeten 2017

  Inventering av nyckelbiotoper 20 miljoner/år i 10 år fr.o.m. 2017

  Ersättning för områdesskydd till skogsägare 250 miljoner/år

  Enklare jobb i gröna näringar 253 miljoner 2018

  Bättre vägar/kollektivtrafik 235 miljoner 2018

  Norrlandsstödet 100 miljoner 2018

  Kompetenscentrum för växtförädling vid SLU 20 miljoner 2018, 30 miljoner 2019, 40 miljoner 2020

  Stöd för omställning till ekologiskt lantbruk 25 miljoner 2018, 50 miljoner 2019, 100 miljoner 2020

  Insatser mot vattenbrist 200 miljoner/år

  10 nya servicekontor på landsbygden och i socialt utsatta områden

  Lägre skatt på miljövänligare bilar, högre på fossildrivna fordon

  Laserskanning för uppdatering av skoglig grunddata, 12 miljoner/år

  Relaterade artiklar

  Till toppen