Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 april

  Matimporten fortsätter öka

  Sverige importerade fortsatt mer jordbruksvaror och livsmedel än vad vi exporterade i fjol. Importvärdet av spannmål och djurfoder ökade mest till följd av torkan.

   2018 ökade importvärdet av jordbruksvaror och livsmedel med sju miljarder till 109 miljarder kronor, en ökning med 7 procent, jämfört med 2017. Importvärdet av spannmål växte med hela 19 procent.
  2018 ökade importvärdet av jordbruksvaror och livsmedel med sju miljarder till 109 miljarder kronor, en ökning med 7 procent, jämfört med 2017. Importvärdet av spannmål växte med hela 19 procent. FOTO: Mostphotos

  Förra året steg importvärdet av jordbruksvaror och livsmedel med sju miljarder till 109 miljarder kronor, fiskprodukter exkluderade. Det motsvarar en ökning med 7 procent, jämfört med 2017.

  – Spannmålsexporten har ju minskat kraftigt på grund av den torra sommaren. Det överskott vi normalt har på spannmål i Sverige har blivit ett underskott, säger Kristina Mattsson, enhetschef för enheten för handel och marknad på Jordbruksverket.

  Sveriges handelsunderskott på jordbruks- och livsmedelsområdet växte till totalt strax över 66 miljarder kronor i fjol.

  – Importen är alltid större än exporten på jordbruks- och livsmedelsområdet. Det beror helt enkelt på att vi inte själva kan producera allt som matköparna vill ha. Svenskarna äter till exempel massor av bananer som alltid måste importeras, säger Kristina Mattsson.

  De senaste tio åren har importen av jordbruksvaror och livsmedel stigit med 71 procent till närmare 150 miljarder kronor 2018. Samtidigt har importen vuxit med närmare 86 procent till närmare 92 miljarder kronor i fjol.

  Spannmål ökade mest

  Importvärdet av spannmål ökade med 19 procent 2018, motsvarande 1,4 miljarder kronor, medan djurfoder var upp 15 procent. Även värdet av införseln av mjölk och mejeriprodukter steg med 7 procent och det för kött- och köttvaror med 1 procent.

  Det totala exportvärdet på jordbruksvaror och livsmedel växte samtidigt med 1 miljard till 49 miljarder kronor (+3 procent), fiskprodukter exkluderade. Den utgjorde 6 procent av den totala svenska exporten 2018. Det såg likadant ut året innan. Motsvarande siffra för importerade varor minskade marginellt till 11 procent.

  – Den försvagade kronan har sedan i höstas dock stärkt den svenska exportmarknadens konkurrenskraft, säger Kristina Mattsson.

  60 procent av värdet

  Sveriges viktigaste exportmarknader på jordbruks- och livsmedelsområdet var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA. Länderna står tillsammans för 60 procent av det totala värdet av denna export och enbart de nordiska länderna för hälften. En femtedel av Sveriges totala import i denna kategori kommer dessutom från dessa länder.

  – Man pratar mycket om exporten till Kina men den utgör bara 1 procent på det här exportområdet. Det är inte jättemycket. Så ser du ut över allt i världen att man främst exporterar till närliggande länder, säger Kristina Mattsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen