Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 november 2016

  Mat kan sprida ASF- viruset till Sverige

  Afrikansk svinpest, ASF, kan spridas till Sverige. Införsel av köttprodukter eller troféer från infekterade tam- eller vildsvin utgör det största hotet.

  Afrikanska svinpest utgör det största hotet mot svensk gris och vildsvin. 2014 nådde den fruktade sjukdomen EU; Baltikum och Polen, där den lyckades etablera sig i vildsvinspopulationen. EU fruktar att smittan nu ska spridas vidare.

  Enligt Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är viruset som orsakar afrikansk svinpest mycket motståndskraftigt och överlever flera veckor i köttprodukter, kadaver eller troféer, och flera månader i frysta produkter.

  – Det har mycket stark överlevnadsförmåga i köttprodukter som inte är värmebehandlade. Om viruset spreds i vårt land skulle det drabba svensk grisuppfödning och vildsvinsstam, säger Karl Ståhl till ATL.

  Sprids längs vägarna

  Afrikansk svinpest nådde Europa via okokt matavfall, fläskprodukter som kom ut i miljön, och som i sin tur blev föda åt andra grisar eller vildsvin. 

  Det är troligaste spridningsscenario av det fruktade viruset också till Sverige.

  – Det är mycket människor som rör sig från Östeuropa till Sverige och som kan ha med sig köttprodukter hemifrån, från områden där sjukdomen förekommer. Det räcker att en sådan produkt av någon anledning slängs i naturen, till exempel på en rastplats invid E4, och att ett vildsvin kommer åt den för att vi ska få vårt första fall.

  I dag har tullen inga resurser att stoppa detta.

  Ont om resurser

  Nu ska SVA, bland annat tillsammans med SLU och Uppsala Universitet, studera hur afrikansk svinpest skulle kunna spridas i den svenska vildsvinsstammen, och samtidigt titta på olika möjligheter att kontrollera sjukdomsutvecklingen.

  – Om vi upptäcker ett fall måste vi stoppa det innan det sprids. 

  Utökad jakt föreslås ofta för att begränsa antalet vildsvin och därmed minska smittspridningen. Men enligt SVA leder det ofta till att förflyttningsmönster förändras i en vildsvinsgrupp och det kan få omvänd effekt då smittspridningen kan öka. 

  Stänga in vildsvinen

  I ett pilotprojekt vill forskargruppen därför undersöka effekterna av att hägna in vildsvinsgrupper i ett större område, i kombination med andra metoder för viltkontroll, inklusive olika strategier för jakt och utfodring.

  – Att stängsla in vildsvinen inom ett begränsat område skulle kunna ge ökade möjligheter att övervaka och förstå omfattningen av sjukdomsspridning i den infekterade djurgruppen, säger Karl Ståhl.

  Relaterade artiklar

  Till toppen