Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 november 2016

  Mastit kan påverka mjölkkonsumentens hälsa

  Svensk forskning visar att det finns risk för att mastit hos kon kan påverka mjölkkonsumentens hälsa.

   Agneta Oskarsson, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
  Agneta Oskarsson, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. FOTO: Jenny Svennås-Gillner

  Mastit, juverinflammation, är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Mastiter kan vara kliniska eller subkliniska det vill säga den lindriga typen utan synliga eller kännbara förändringar i mjölk och juver.

  Enligt Agneta Oskarsson, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) enheten för farmakologi och toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, drabbas två tredjedelar av Sveriges mjölkkor någon gång av subklinisk mastit.

  Men förutom att mastit orsakar lidande och stora ekonomiska förluster misstänker forskarna nu att sjukdomen kan ha ytterligare effekter.

  Juverceller från mus

  Bakgrunden är att det finns transportproteiner i cellerna som transporter näringsämnen.

  De finns även i juvervävnad och vissa ökar under digivningsperioden hos alla däggdjur.

  Forskare vid SLU har tidigare tagit fram en laboratoriemodell där juverceller från mus används för att studera uttryck och funktion av transportproteiner.

  Nu har modellen utvecklats för att efterlikna förhållanden vid lindrig mastit hos kor.

  Kan gå med i mjölken

  Resultaten visade att bakterieinfektion i juverceller kan påverka transportproteiner och därmed utsöndringen av både viktiga näringsämnen och oönskade ämnen i mjölk.

  Det i sin tur kan ha betydelse för mjölkkonsumenters och diande kalvars exponering för sådana ämnen.

  – Mjölk är ett livsviktigt livsmedel. Vår modell visar att när vi efterliknar förhållanden vid lindrig mastit påverkas transportproteinerna genom att mindre av ämnen som är nyttiga som riboflavin och biotin förs med. Och även det som jag som toxikolog är mer intresserad av det vill säga att transportproteinerna tar med sig skadliga ämnen, säger professor Agneta Oskarsson till ATL.

  – Det finns en hel rad potentiella riskämnen som kan gå med i mjölken exempelvis miljöföroreningar såsom organiska miljögifter, mögelgifter från fodret samt vissa läkemedel som ges till kor, säger Agneta Oskarsson.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen