Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 februari 2017

  Måste hitta nya sätt att sälja köttet

  Efterfrågan på svenskt griskött är just nu god och grisproducenterna tjänar pengar. Men möjligheten att påverka intäktssidan är begränsad. Därför måste företagen söka nya marknads- och distributionskanaler för att klara prissvängningar.

  Största delen av svensk grisproduktion är i dag inlåst i ett distributionssystem utan någon som helst möjlighet för bonden till påverkan. Kedjan slakteri, grossist, handel är ett enormt effektivt logistikflöde som ger mycket mat för pengarna. Samtidigt är manöverutrymmet litet vid fluktuationer i priset.

  – Blir det kris är det enda du kan göra som producent att försöka skruva lite på den egna effektiviteten. Marginalerna är små och det går inte att dra ned på produktionen för att möta en minskad efterfrågan för då blir det minus direkt.

  Det säger Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster som skrivit en förstudie om grisbranschens utmaningar.

  Hitta nya sätt

  Per Lindahl menar att grisproducenterna måste börja intressera sig för andra distributionskanaler än de traditionell för att få mer makt i värdekedjan.

  – Producenter borde kunna flytta fram sina positioner och marknadsföra antibiotikafritt griskött utomlands. Intresset finns och det kan bli en nischmarknad. De stora slakterikoncernerna har ingen tradition av export och branschorganisationen verkar inte ha intresse för att driva frågan, säger Per Lindahl.

  Han menar att det dessutom skulle lyfta volymer från den svenska marknaden och därmed påverka maktbalansen i systemet.

  Direkta samarbeten

  Förstudien pekar också på möjligheten för bonden att samarbeta direkt med lokala grossister och charkföretag.

  – Ska man vinna till exempel kommunala upphandlingar måste man inte bara klara volymerna utan också fixa logistiken. Det gör man inte med köttlådor och egna kylbilar, säger Per Lindahl.

   Grisproducenter behöver hitta direkta samarbetskanaler med charkföretag och grossister menar Per Lindahl.
  Grisproducenter behöver hitta direkta samarbetskanaler med charkföretag och grossister menar Per Lindahl.

  Ett annat förslag på marknadskanal är en Facebook-grupp där producenter av gris- och nötkött, mejeri och grönsaker presenterar sitt utbud och konsumenter beställer. Tid och plats meddelas och all handel sker direkt mellan producent och konsument utan mellanhänder.

  Hämtad från Finland

  Idén kommer från Finland och kallas Reko. Flera Reko-ringar finns redan etablerade, en av dem är i gång i Linköping.

  – För den som levererar 200 grisar i veckan är det kanske inte någon lösning men det kan vara ett komplement som är mer effektivt än till exempel ”Bondens marknad”, säger Per Lindahl.

  Alternativa distributionskanaler

  Genomför pilotprojekt med export av griskött med hög kvalitet. Huvudsyftet är att bygga upp kunskap om exportaffärer och skapa nätverk.

  Utveckla logistiklösningar med grossister och charkföretag underlätta för kommunala verksamheter att handla lokalt.

  Samverka med matkasseföretag om en ”lokal matkasse” tillsammans med lokala nötkötts-, rotfrukts-, och grönsaksproducenter.

  Undersök förutsättningarna för ett industriellt förädlingssteg, i första hand styckning som kan kund- och säsonganpassas.

  Reko-cirkel, där kunder och producenter möts på Facebook.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen