Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 maj 2019

  Maskinring får nyckelroll vid brandbekämpning

  I sina gödseltunnor har lantbrukarna kapacitet att transportera mycket vatten till räddningstjänsten i samband med bränder. På flera håll i Sverige samordnas nu dessa insatser. I Västervik kommer en maskinring att få en avgörande roll.

   Lantbruksarbetare Daniel Svensson, Emil Murto och Andreas Rydén i Undal vill gärna hjälpa till med vattentransporter i samband med bränder.
  Lantbruksarbetare Daniel Svensson, Emil Murto och Andreas Rydén i Undal vill gärna hjälpa till med vattentransporter i samband med bränder. FOTO: Fredrik Loberg

  Sommaren 2018 rasade många stora och svårsläckta bränder i Sverige. Även Västervik, som till ytan är Götalands största kommun, drabbades. Grisuppfödaren Andreas Rydén i Undal i norra delen av kommunen var en av lantbrukarna som hjälpte till i samband med släckningsinsatserna.

  – Räddningstjänsten kontaktade mig en brand utanför Gamleby. Min son körde traktorn med gödseltunnan. Under en hel natt fyllde han kontinuerligt brandkårens släckningsbil med vatten, berättar Andreas Rydén.

  – På 6-7 timmar transporterade vi närmare 200 kubikmeter vatten. Ändå fick vi besked att vi inte skulle få något betalt. Efter en lång diskussion ordnade det sig till slut med ersättning.

  Sedan sommaren 2018 har LRF i Västervik försökt skapa fungerande rutiner för samarbetet med räddningstjänsten. Nu ser en sådan lösning ut att vara på gång.

  Beställa maskiner

  Tanken är att Maskinring Småland ska spela en nyckelroll. Denna ekonomiska förening har de senaste åren byggt upp en nära samverkan med de småländska kommunernas räddningstjänster.

  – I samband med brand kan räddningsbefälet beställa exempelvis tre traktorer med gödseltunnor av oss. Vatten hämtas och körs till anvisad släckningsbil. Vi ansvarar också för att lantbrukarna, eller landsbygdsföretagen, får betalt, berättar Peråke Nilsson på Maskinring Småland.

  – Förutom tunnor kan vi erbjuda till exempel pumpar, röjningsinsatser och manskap, ett 10-tal personer som kan delta i ett brandvärn.

  Ökat intresse

  Maskinringen har 16 distrikt i Sverige med likartat upplägg. I vår har Peråke Nilsson märkt ett ökat intresse från olika aktörer för att skapa ett fungerande samarbete och effektiva rutiner i samband med svåra skogsbränder.

   Grisuppfödaren Andreas Rydén funderar mycket på brandsäkerheten.
  Grisuppfödaren Andreas Rydén funderar mycket på brandsäkerheten. FOTO: Fredrik Loberg

  – Under de senaste veckorna har jag till exempel träffat länsstyrelserna i de tre Smålandslänen, berättar Peråke Nilsson.

  – Jag ska inom kort ha ett möte med ledningen för räddningstjänsten i Västervik, för att diskutera ett samarbete.

  Joakim Andersson, ordförande i LRF:s kommungrupp, hoppas på denna lösning.

  – Jag tror att det ska bli bra, säger han.

  Jordbrukare kan och hittar

  Många lantbrukare efterlyser ett bättre och mer rättvist system för sin medverkan i samband med bränder. Joakim Andersson anser att räddningstjänsten behöver stöd, och att det välkomnas av alla berörda.

  – De har inte tillräcklig kapacitet för att själva bekämpa skogsbränder i vårt nya klimat, säger han.

  Lantbrukaren Andreas Rydén i Undal planerar att ansluta sig till Maskinring Småland. Under förra årets oroliga, torra sommarmånader hemma på gården funderade han ut nya tekniska lösningar inför framtida bränder. Han byggde två strålmunstycken som ska underlätta påfyllningen av vatten från hans gödseltunna till räddningstjänstens släckningsbil.

  – Vi lantbrukare har en stor kapacitet att få fram vatten i samband med bränder. Vi har också stor lokalkunskap, till exempel om var närmaste vattenkälla finns, säger han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen