Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 mars

  Gruvbolags guldjakt drabbar markägare

  Ideboås.

  Ett brittiskt gruvbolag har fått tillstånd att leta efter guld och andra mineraler på ett drygt 50 000 hektar stort område i Småland.

  En av många protesterande markägare är Björn Dahlén från Ideboås.

  – Allra värst är att Sverige skänker ut landets tillgångar, tycker han.

   Björn Dahlén är kritisk till planerna på att leta efter guld i Småland.
  Björn Dahlén är kritisk till planerna på att leta efter guld i Småland. FOTO: Fredrik Loberg

  Rolling Road Resources Ltd ska utreda om det finns värdefulla metaller i mellersta Småland. I början av februari i år beviljade myndigheten Bergsstaten undersökningstillstånd. 1 995 markägare i Vetlanda, Uppvidinge, Hultsfred, Högsby och Nybro kommuner är berörda.

  En av dem är Björn Dahlén i Ideboås, mellan Älghult och Grönskåra.

  – Det här är en ny och obehaglig upplevelse för mig, säger han.

  – Min släkt har ägt mark här sedan 1800-talet, och så plötsligt dimper det ner ett brev i brevlådan där det står att marken kan komma att användas till gruvbrytning. Det känns skit att på det här sättet upptäcka att man inte äger sin mark på riktigt.

  Minerallagen är generös

  Enligt Bergsstatens besked gäller undersökningstillståndet i tre år, från och med 4 februari 2019. Myndigheten motiverar beslutet bland annat med att undersökningarna kan leda till fynd av guld, silver, kobolt, koppar, zink, bly och nickel. Värdefulla metaller har upptäckts i närområdet tidigare. Bland annat koppar och guld har upptäckts och utvunnits från Kleva gruva i Vetlanda kommun och dess omgivning.

  Enligt Kristina Persson Säker, handläggare på Bergsstaten, kan vem som helst få undersökningstillstånd inom ett visst geografiskt område förutsatt att man inte tidigare misskött sig.

  – Minerallagen, som är den lag som vi som myndighet har att förhålla oss till, är ganska generös på det sättet, säger hon.

  – När det gäller frågor om ersättning så har vi också gällande lagstiftning att förhålla oss till. Den säger att företagen innan de genomför undersökningsarbeten ska ställa en säkerhet för de skador och intrång som de kan orsaka, säger Kristina Persson Säker.

   Arkivbild. Ett annat ärende i samma kategori. Scandivanadium har fått undersökningstillstånd av Bergstaten för att leta efter främst vanadin i sydöstra Skåne. Scandivanadium framhåller att avtrycken från provborrningarna kommer att bli litet.
  Arkivbild. Ett annat ärende i samma kategori. Scandivanadium har fått undersökningstillstånd av Bergstaten för att leta efter främst vanadin i sydöstra Skåne. Scandivanadium framhåller att avtrycken från provborrningarna kommer att bli litet. FOTO: Torbjörn Esping

  Har skickat in två överklaganden

  Markägarna i de fem kommunerna har fram till den 11 mars i år på sig att överklaga undersökningstillståndet till Förvaltningsrätten i Luleå. I slutet av februari hade 41 av dem hunnit göra det. Flera av markägarna anser att Bergsstatens beslut strider mot miljöbalken, eftersom denna lag betonar att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

  ”Nu finns det också både en nationell och regional livsmedelsstrategi med målsättning att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Att då ta jordbruksmark ur produktion, för gruvdrift, skrider mot denna målsättning”, skriver en av markägarna.

  Björn Dahlén har skickat in två överklaganden. Dels som privat markägare, dels i egenskap av ordförande i Ideboås samfällighetsförening.

  – I föreningen ingår åtta markägare som bland annat äger en del skogsmark gemensamt, berättar Björn Dahlén.

  – Det finns en stor samstämmighet bland medlemmarna om att beslutet att ge gruvbolaget undersökningstillstånd är negativt.

  Värdet på fastigheten minskar

  Merparten av Björn Dahléns mark består av skog.

  – Värdet på fastigheten riskerar att minska när området är aktuellt för gruvbrytning.

  – Vi har gjort en satsning här på gården under ett antal år. Bland annat har vi byggt en Attefallstuga, bastu, dusch och vi sätter upp solpaneler på ett av ladugårdstaken.

  Björn Dahlén och hans fru planerar att flytta från sin nuvarande bostad i Klavreström till Ideboås. Kanske kommer de att erbjuda övernattning på gården för turister.

  – Vi älskar det här stället. Våra barn kommer också hit så ofta de kan.

  Bergsstaten har märkt av ett ökat intresse den senaste tiden, bland annat i södra Sverige, för att söka på nya platser efter metaller som behövs i batterier.

  – Det handlar mycket om till exempel kobolt och vanadin, säger Kristina Persson Säker.

   Björn Dahlén fruktar att värdet på hans fastighet kommer att minska efter att Bergsstatens beviljat undersökningstillstånd.
  Björn Dahlén fruktar att värdet på hans fastighet kommer att minska efter att Bergsstatens beviljat undersökningstillstånd. FOTO: Fredrik Loberg

  ”Säljer ut landets tillgångar”

  Björn Dahlén inser att det finns ett behov av att hitta nya metallfyndigheter. Men han tycker att ersättningsnivåerna i Sverige för mark där mineraler bryts vittnar om ett systemfel. Enligt regelverket kompenseras markägare ekonomiskt med 1,5 promille av det beräknade värdet på mineralerna, och den svenska staten med bara 0,5 promille.

  – Visst, ny gruvbrytning i Småland skulle skapa en del arbetstillfällen, men den vinsten är bara en spottstyver av värdet på marken. Jag förstår inte varför vi öppnar för att sälja ut landets tillgångar.

  – Därför blir jag framför allt som skattebetalare irriterad över de här gruvbrytningsplanerna, säger Björn Dahlén.

  Undersökningstillstånd ger rätt till kartläggning

  Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt, även i förhållande till markägaren, att kartlägga berggrundens egenskaper. Syftet är att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området och hur den i så fall är beskaffad, hur stor den är och om den är brytvärd. Tillståndet ger också företräde till den eventuella fyndigheten.

  Undersökningsarbetet sker oftast i flera steg och består till exempel av provtagning av hällar och mark samt mätningar med olika typer av instrument. När ett intressant område ringats in, sker borrningar. Den som beviljats ett undersökningstillstånd måste göra en arbetsplan för arbetet.

  Källa: Bergsstaten

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen