Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 januari

  Många ville köpa förlagsandelar i Lantmännen

  Efterfrågan var större än tillgången på Lantmännens nya förlagsandelar, det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Snart öppnar handeln med de nya värdepappren.

  – Om man skulle vilja sälja så kan jag tänka mig att det finns många som vill köpa, säger Lantmännens ordförande Per Lindahl till ATL.

   Intresset för förlagsandelar var enligt Lantmännen mycket stort. Det totala beloppet uppgår till maximala 250 miljoner kronor.
  Intresset för förlagsandelar var enligt Lantmännen mycket stort. Det totala beloppet uppgår till maximala 250 miljoner kronor. FOTO: Cecilia Persson

  I november bjöds medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna att låna ut pengar till Lantmännen genom så kallade förlagsandelar. Intresset för detta var enligt Lantmännen mycket stort och det totala beloppet uppgår till maximala 250 miljoner kronor. Det innebär att några intressenter inte fick vara med.

  – Vi har valt att prioritera medlemmar och anställda, säger Per Lindahl till ATL och uppger att alla intresserade i de här kategorierna fick köpa.

  Totalt gick 67 procent av posterna till medlemmar och anställda, medan resterande 33 procent fördelades till styrelsemedlemmar, tidigare innehavare av förlagsandelar, Lantmännens stiftelser samt företag inom de gröna näringarna uppger Lantmännen. Per Lindahl har bilden att det är fler medlemmar än anställda som tecknat sig, även om intresset ökat även i den senare kategorin.

  – Det känns bra att ge våra anställda en möjlighet att vara med och dela på resultatet så det är kul om intresset ökar där också, säger Per Lindahl.

   Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen. Pressbild.
  Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen. Pressbild. FOTO: Lantmännen

  Stort intresse

  Lantmännen har även tidigare gett ut förlagsandelar – 2009 och 2014 – men aldrig har intresset varit så stort som nu, säger Per Lindahl. De senaste åren har avkastningen på instrumenten legat mellan 5,25 och 7,25 procent och Per Lindahl berättar att han fått många samtal och frågor under teckningsomgången, som avslutades den 18 december.

  Beror det på att kunskapen om de här instrumenten ökat, eller på att man tror att det ska fortsätta gå bra för Lantmännen tror du?

  – Förmodligen en kombination. De medlemmar som varit intresserade är ju ofta de som håller på med annan värdepappershandel. Men de här senaste fem åren har Lantmännen haft en positiv utveckling. Det ser vi med emissionerna och det är dit vi velat komma.

  Säljs via fondfirma

  Från och med den 28 januari kommer förlagsandelarna gå att köpa och sälja via fondfirmans Mangolds marknadsplats. Till skillnad från Lantmännens emissionsinsatser, som bara kan köpas och säljas av medlemmar, så kan förlagsandelarna säljas till vem som helst.

  Som bonde kan man alltså plötsligt ha en Gordon Gekko-typ från Stureplan i andra ändan av luren. Eller någon annan som vill bjuda över de 10 000 kronor per styck som förlagsandelarna bjöds ut för.

  Men till skillnad från emissionsinsatserna, där Lantmännen gärna ser handel mellan medlemmarna, så är det inget självändamål med handel på Mangoldlistan, säger Per Lindahl.

  – Om vi tittar bakåt så har det varit mycket lite handel med förlagsandelarna. De flesta som går in ser det nog som en femårig placering, med tanke på den trygghet som finns i programmet.

  Men denna gång var ju köpintresset större?

  – Ja, med det intresse som varit nu så finns nog förutsättningar för en viss handel. Om man skulle vilja sälja så kan jag tänka mig att det finns många som vill köpa, säger Per Lindahl.

  Lantmännens förlagsandelar

  Förlagsandelar påminner om företagsobligationer i ett aktiebolag, men är ett specifikt instrument för just ekonomiska föreningar. I balansräkningen har de en mellanställning mellan eget och lånat kapital.

  Det innebär också att utdelning på förlagsandelar sker med företräde framför medlemmarnas efterlikvid, återbäring och utdelning på insatskapitalet.

  Avkastningen beror dels på vad Lantmännen gör för resultat och dels på det allmänna ränteläget. Men den lägsta utdelningen på Lantmännens förlagsandelar är 3 procent och den högsta utdelningen är 10,5 procent. Utdelning betalas ut en gång per år.

  Utdelning kräver dock att det finns tillräckligt med fritt eget kapital i föreningen. Om Lantmännen saknar resurser för full utdelning ett visst år så skjuts utdelningen upp till nästa år då föreningsstämman återigen får ta ställning till om utdelning kan göras, s.k. ackumulerad utdelning.

  Lantmännens förlagsandelar löper enligt lagens minikrav, det vill säga fem år. Nuvarande andelar förfaller till betalning med samma summa som lånats ut, det vill säga 10 000 kronor per andel den 15 januari 2025.

  Källa: Lantmännen, ATL

  Relaterade artiklar

  Till toppen