Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 maj 2019

  Många odlare säkrar priset på veteskörden

  Allt fler prissäkrar sin veteskörd och gör det på allt längre sikt. Priset på skörd 2021 ligger strax över två kronor per kilo och odlare tar nu chansen att säkra skörden både ett, två och tre år framåt.

   Många har redan sålt veteskörd 2019 och 2020 på termin, en del har även sålt delar av skörden 2021.
  Bild 1/2 Många har redan sålt veteskörd 2019 och 2020 på termin, en del har även sålt delar av skörden 2021. FOTO: Mostphotos
  Bild 2/2 FOTO: Handelsbanken

  Likviditeten i spannmålsterminer ökar. Det gör att möjligheterna till handel även på lång sikt, i framför allt vete, blir allt bättre.

  Pristrenden på vete är också positiv vilket lockar producenter som vill säkra priset för hela eller delar av de kommande skördarna. På köparsidan finns bland annat djurbönder, kvarnar och foderindustri som gör affärer när priserna är lägre.

  På ett par års sikt pekar pristrenden för vete lätt uppåt. I dagsläget noteras till exempel skörd 2019 med leverans i december till 1,934 kronor per kilo. Det längsta kontraktet gäller skörd 2021 med leverans i mars 2022. Här noteras terminen till 2,03 kronor.

  Huvudförklaringen bakom de stigande priserna är ökad osäkerhet i marknaden.

  Många redan sålt

  Det var vid denna tid i fjol som folk började oroa sig för torkan och börspriset för skörd 2018 började stiga. Tyvärr var det många odlare som missade den stora uppgången då de gick in i marknaden innan priset började röra sig uppåt.

  – När priset för skörd 18 började stiga drog det med sig terminspriset för skörd 19, 20 och 21 också, säger Karl Persson på Handelsbanken råvaror.

  Det är många kunder som redan sålt veteskörd 2019 och 2020 på termin, en del har även sålt delar av skörden 2021.

  – Ja, vi gör många sådana affärer. Sedan är det ännu så länge inte så stor handel i 2021, men likviditeten och möjligheten finns där, säger Karl Persson.

  Det handlar i de flesta fall om att delar av skörden terminssäkras.

  Rapsen säkras

  – Det är svårt att sätta en generell siffra på hur stor andel av skörden kunderna säljer, de flesta kunderna kombinerar den finansiella terminssäkringen med säkring i den fysiska handeln hos andra aktörer, säger Karl Persson.

  En annan gröda som kan säkras är raps. Här är likviditeten dock sämre på långa kontrakt och det längsta kontraktet med likviditet stor nog för effektiv handel löper till november 2020. Då ligger nivån strax över 3,90 kilot. Strax under priset på motsvarande kontrakt för skörd 2019.

  – Skälet till att likviditeten i de längre rapskontrakten inte är lika god som för vete är helt enkelt att produktionen av den underliggande fysiska varan är så mycket mindre, säger Karl Persson.

  Går att handla långt fram

  Intresset för att terminssäkra sin skörd var stort redan före prisuppgången 2018 i spåren av torkan och det begränsade utbudet.

  – Jag tror att intresset för terminssäkring nu växer för att många får upp ögonen för att det går att handla långt fram i tid, det vill säga flera års skördar framåt. I dag kan du sälja skörd 2021 för över två kronor kilot med marginal. Det finns också en positiv valutaeffekt eftersom affärerna görs i kronor, den svenska kronan har inte varit så här svag gentemot euron på tio år säger Karl Persson.

  Vetepriset har gått upp

  Den svenska skörden har alla förutsättningar att bli stor i år men det gäller även för världen i stort. Det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, spår både rekordskörd och rekordlager för kommande säsong, med risk för lägre priser framåt.

  Samtidigt pekar Karl Persson på att det just har skett en prisjustering uppåt för vetet till följd av kraftig nederbörd i den amerikanska Mellanvästern, vilket har påverkat främst majssådden.

  – Vete är delvis ett substitut för majs. Båda är bland annat energi- och fodergrödor. I söndags var sådden bara avklarad till 49 procent mot normala 80 procent så här dags. Det kraftiga regnandet väntas också fortsätta de kommande tio dagarna vilket knappast gynnar vetet heller, säger Karl Persson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen