Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 juni

  Många frågor när jordbruksministrar diskuterade nya miljömål

  Tillämpningen på medlemsstatsnivå och huruvida målen matchas av EU-kommissionens coronabudget var heta frågor när EU:s jordbruksministrar diskuterade de nya förslagen för första gången.

   EU-kommissionen nämner i sitt förslag till strategi för biologisk mångfald kantzoner som något som skulle kunna räknas till de 10 procent av jordbruksmarken som de vill ska avsättas för skydd av djur och natur.
  EU-kommissionen nämner i sitt förslag till strategi för biologisk mångfald kantzoner som något som skulle kunna räknas till de 10 procent av jordbruksmarken som de vill ska avsättas för skydd av djur och natur. FOTO: Hans Dahlgren

  Tre tunga förslag har presenterats av EU-kommissionen sedan EU:s jordbruksministrar samlades för videokonferens senast. I Jord till bord-strategin finns mål för minskad användning av växtskyddsmedel och gödselmedel och ökad ekologisk areal, och i strategin för biologisk mångfald föreslås bland annat att 10 procent av jordbruksmarken ska avsättas för åtgärder som gynnar djur och natur. I den coronauppdaterade långtidsbudgeten tillförs jordbrukspolitiken 24 miljarder euro, i 2018 års priser.

  Missnöje

  Ungefär hälften av medlemsländerna uttryckte samma missnöje med det nya budgetförslaget som de hade över det gamla; det är för lågt för att berättiga högre miljökrav på lantbruket.

  – Jordbruket behöver betydligt mer stöd för att möta nya klimat- och miljökrav och säkra livsmedelstryggheten, sa Rumäniens jordbruksminister Adrian Oros vid mötet i måndags.

  En majoritet av medlemsländerna ville ha förtydliganden av hur de föreslagna målen ska tillämpas på nationell nivå. De siffror som EU-kommissionen presenterat är för hela EU, och företrädare för kommissionen har sagt att hänsyn ska tas till varje lands utgångsläge. Många ifrågasatte också att målen tagits fram utan att det gjorts några konsekvensanalyser.

  Svensk ståndpunkt

  Landsbygdsminister Jennie Nilssons (S) statssekreterare Per Callenberg, som representerade Sverige vid mötet, sa att regeringen inte tror på ett generellt mål för biologisk mångfald på 10 procent av jordbruksmarken.

  – I Sverige har vi många regioner som domineras av skog och i dessa områden innebär blotta närvaron av aktivt jordbruk en ökning av den biologiska mångfalden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen