Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 juni 2019

  Många fördelar med att blanda djurslag

  Ekologiska producenter kan dra nytta av att ha flera djurslag. För att öka kunskapen om blandad djurhållning besöker forskare från sju EU-länder sammanlagt 140 ekogårdar.

  Såväl ekologiska som konventionella djurgårdar är i dag oftast specialiserade på djurhållning med ett djurslag. Men att integrera två eller flera djurarter kan föra med sig många fördelar.

  I projektet Mixenable studerar forskare från SLU och kollegor från sex andra EU-länder hur ekologiska producenter kan dra nytta av en blandad djurhållning. Parasiter till exempel kan vara ett stort problem i ekologisk lammuppfödning men får och nötdjur drabbas sällan av samma smittor.

  – Om fåren släpps på betet i början av säsongen kan korna komma på senare, då minskar risken för att parasitsmittan ska uppförökas under säsongen. Djuren betar också på olika sätt, genom att blanda djurslag kan betet utnyttjas bättre, säger Gun Bernes som jobbar med projektet i Sverige tillsammans med David Parsons och doktoranden Mathilde Blanc.

   Gun Bernes är försöksledare vid SLU:s institution för norrländsk jordbruksvetenskap, NJV, i Umeå.
  Gun Bernes är försöksledare vid SLU:s institution för norrländsk jordbruksvetenskap, NJV, i Umeå. FOTO: SLU

  Mindre känsliga för prisvariationer

  Andra fördelar kan vara att arbetstopparna sprids över året när lamning, kalvning och slakt sker vid olika tidpunkter. Producenterna kan även bli mindre känsliga för prisvariationer.

  – Går mjölkpriset ner så kanske köttpriset är bättre, oftast är det inte dåliga priser inom alla branscher samtidigt. En annan fördel är att det kan vara lättare att nå ut till konsumenterna med fler produkter, säger Gun Bernes.

  En nackdel med att ha flera djurslag kan vara att djuren kan behöva olika stängsel.

  – En del menar också att det kan vara svårt att fokusera på flera djurslag samtidigt, men de flesta lantbrukare som vi pratat med uppskattar variationen i arbetet, säger Mathilde Blanc.

   Doktoranden Mathilde Blanc vid SLU NJV kommer bland annat fördjupa sig i frågor som rör gårdarnas arbetskraft.
  Doktoranden Mathilde Blanc vid SLU NJV kommer bland annat fördjupa sig i frågor som rör gårdarnas arbetskraft. FOTO: SLU

  Besöker 140 ekoproducenter

  I projektet ska forskarna besöka drygt 140 europeiska ekoproducenter som på olika sätt jobbar med flera djurslag. I den svenska delen av projektet har hittills 16 gårdar i landets norra delar besökts. Merparten av dessa har dikor och får som också är den vanligaste blandkombinationen inom svensk ekoproduktion. Nu ska forskargruppen analysera data som samlats in genom omfattande frågeformulär.

  – En del gårdar kan vara diversifierade men kanske ändå missar de fördelar som finns med blandade djurslag. När analysen är klar kan vi komma med förslag på hur produktionen kan förbättras. En hel del av detta arbete kommer vi att göra i samarbete med lantbrukare, säger Mathilde Blanc.

  Forskningsprojektet Mixenable

  Forskare i Sverige, Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Frankrike och Italien är involverade i det treåriga projektet som påbörjades 2018. Mixenable är ett EU-projekt inom Core Organic Cofund, ett nätverk av europeiska myndigheter och forskningsfonder som bekostar forskning inom ekologisk livsmedelsproduktion. 2015 fanns det 373 ekogårdar i Sverige som kombinerade dikor och får. Den näst vanligaste kombinationen är mjölkkor och får. På Mixenables facebooksida läggs information om projektet ut kontinuerligt.

  Källa: SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen