Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 februari

  Får stipendium för sitt maltkornsjobb

  Torgil Andersson får föreningen Foder & Spannmåls jubileumsstipendium på 20 000 kronor för sitt examensarbete. Han belönas för ett arbete där han undersökt prissäkringsstrategier för maltkorn med hjälp av så kallad hedging.

  Stipendiumet inrättades i samband med att föreningen firade sitt hundraårsjubileum 2011, och är ett årligt pris som delas ut till det som ses som det bästa examensarbetet i ekonomi.

  Kriteriet är att arbetet i någon bemärkelse ska ha relevans för lantbruks- eller livsmedelsproduktionen.

  Till bakgrunden för årets utmärkelse hör att producenter inom lantbruket måste kunna hantera många typer av risker. Flera av dessa är som bekant produktionsrelaterade, men på senare år har även prisrelaterade risker framträtt som ett allt tydligare problem.

  Detta har årets stipendiat fasta på genom att undersöka hur så kallade terminskontrakt kan användas av spannmålsproducenter för att maximera sina vinster. Studien är avgränsad till slättområdena i mellersta Sverige, och har beaktat kvantitets-, pris- och kvalitetsriskexponering, samt flera olika prissäkringstrategier.

  Enligt juryn ska flera av slutsatserna vara av direkt nytta för branschen.

  Stipendiet delas ut vid Foder & Spannmåls Branschdag den 5 februari i Stockholm.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen