Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 april 2018

  Majoritet i riksdagen för utredning av domstolsbeslut om djurförbud

  Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill utreda om beslutsrätten ska tas ifrån länsstyrelserna.

   Åsa Coenraads (M) sitter i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.
  Bild 1/2 Åsa Coenraads (M) sitter i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. FOTO: Riksdagen
   På Revingehed i Skåne går KC Ranchs köttdjur ute året om utan ligghall.
  Bild 2/2 På Revingehed i Skåne går KC Ranchs köttdjur ute året om utan ligghall. FOTO: Dan Birgerson

  Samtliga oppositionspartier har lämnat följdmotioner på regeringens proposition om en ny djurskyddslag. De fyra borgerliga partierna har lämnat en gemensam motion där de, liksom Sverigedemokraterna gör, föreslår att det ska utredas om beslut om djurförbud ska fattas i domstol. I dag är det länsstyrelserna som tar sådana beslut, överklagas det går ärendet till en förvaltningsdomstol. Regeringen har inte föreslagit någon ändring av den ordningen.

  Sverigedemokraterna vill även att djurägaren ska hållas skadelös när en domstol finner att omhändertagande av djur skett på felaktiga grunder. Det finns i dag ett skadeståndsansvar för staten när fel eller försummelse skett i myndighetsutövning, men bland andra LRF har hävdat att det inte är tillräckligt.

  Från Sverigedemokraterna föreslås också att brottet ”grovt djurplågeri” införs, med en straffskala på mellan två och fyra år. Det är vad den stora djurskyddsutredningen från 2011 föreslog, men regeringen gick inte vidare med den ändringen. I dag är det högsta möjliga straffet för djurplågeri två år.

  Pälsdjursstopp

  Vänsterpartiet vill införa krav på att minkar ska ha möjlighet att simma, utöva jaktbeteende och vara ensamma. Det är krav som både djurskydds- och pälsdjursuppfödarintressen anser skulle leda till slutet för kommersiell minkuppfödning i Sverige. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera djurskyddsläget i minkbranschen.

  Vänsterpartiet vill också se förslag om hur fler lantbruksdjur ska få möjlighet att vistas utomhus.

  Medan Vänsterpartiet vill se ett uttryckligt förbud mot grytanlagsprov vill Allianspartierna se tydligare ställningstagande för fortsatt träning av hundar med levande djur.

  Ligghallskrav

  De fyra borgerliga partierna sluter upp bakom de köttdjursuppfödare som vill ha enklare vägar till att slippa kravet på ligghallar för djur som går ute året om. Det regleras inte i lagen, utan i föreskrifterna, och uppfödare som ingår i kontrollprogram ska regelmässigt få undantag från kravet. Men Alliansen menar att det inte bör krävas några dispenser alls.

  Dagens regler funkar enligt Åsa Coenraads (M) i och för sig bra i de län där man har vana vid ranchuppfödning, men den som vill starta sådan i län där det inte förekommit tidigare kan enligt henne få problem att få dispens.

  – Det viktiga är att vi hittar ett regelverk som är gällande i hela Sverige och baserat på vetenskap, säger Åsa Coenraads (M), som har lett arbetet med Alliansens gemensamma motion.

  LÄS OCKSÅ: Ny förening vill ha bort ligghallskravetLÄS OCKSÅ: LRF välkomnar förslag om förändringar i djurförbudLÄS OCKSÅ: Lagförslag avvisar mycket från utredningen

  Relaterade artiklar

  Till toppen