Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 mars 2018

  Majoritet för nya villkor för småskalig vattenkraft

  En skyldighet att utnyttja alla undantag från miljökraven som EU:s regelverk ger ingår i den nya vattenlagstiftning som en riksdagsmajoritet enats om.

   Energiminister Ibrahim Baylan (S).
  Energiminister Ibrahim Baylan (S). FOTO: Magnus Hartman

  Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ny lagstiftning kring vattenkraft och vattenmiljö. Överenskommelsen innebär bland annat att äldre rättigheter, som en del mindre vattenkraftverk har, ska betraktas som tillstånd. Det betyder att sådana verksamheter ska omprövas enligt den nya lagen, inte nyprövas. En nyprövning ställer större krav på det underlag vattenkraftsägaren måste ta fram än en omprövning gör.

  – För branschen skulle jag säga att det handlar om ljusår emellan, enligt vad de själva sagt, sa energiminister Ibrahim Baylan (S) när han och miljöminister Karolina Skog (MP) presenterade förslaget vid en presskonferens i dag.

  Vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ska få en starkare ställning när prövningar görs, enligt den nya lagstiftningen.

  Maximalt utnyttjande av undantag

  En annan förändring som är tänkt att underlätta för bland annat mindre vattenkraftverk är att det skrivs in i lagen att Vattenmyndigheterna i sina prövningar blir skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU:s lagstiftning ger. Enligt Miljö- och energidepartementet säkerställer det ”rätt balans mellan krav på miljöförbättrande åtgärder och dess påverkan på vattenkraftverk och dammar”.

  Lars Hjälmered som förhandlat för Moderaterna ser det som en nödvändig nedprioritering av miljökraven för att gynna samhällsintressen som utbyggnad av reningsverk och produktion av vattenkraft.

  – Låt oss vara ärliga. Vi har motstående miljö- och samhällsintressen, och det här innebär helt klart en kravsänkning, säger riksdagsledamoten som ser det maximala utnyttjandet av undantag som en av de borgerliga partiernas stora vinster i förhandlingarna med regeringen, säger riksdagsledamoten.

  Överprövning möjlig

  Nytt blir också att de beslut som Vattenmyndigheten fattar om klassning av ett vattendrag, och som sätter villkoren för vattenverksamheter i det, kan överprövas.

  Lagförslaget har nu skickats till Lagrådet för granskning, vanligtvis det sista steget före regeringen lägger en proposition. Händer det inget oväntat bör den, med tanke på överenskommelsen mellan regeringen och de tre borgerliga partierna, inte ha några större problem att ta sig igenom riksdagen och träda i kraft som tänkt den första januari 2019.

  För de vattenkraftsverksamheter som redan är under prövning kommer den nya lagen för sent för att ändra de förutsättningarna. Någon uppmaning till ansvariga myndigheter att vänta med prövningarna tills den nya lagen trätt i kraft ingår inte i uppgörelsen. Men det kommer att finnas retroaktiva pengar att söka för de kostnader som uppstått när den branschfinansierade fond som ATL skrivit om tidigare aktiveras.

  Med den nya lagen inleds en omprövning av alla vattenverksamheter i Sverige. Det beräknas ta runt 20 år innan alla prövningar påbörjats.

  LÄS MER: Retroaktiv ersättning möjlig för småskalig vattenkraftLÄS OCKSÅ: Nya regler för vattenkraft försenas

  Relaterade artiklar

  Till toppen