Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 november 1999

  Magrare mjölk från svenska kor

  De svenska korna ger allt magrare mjölk. I skånsk mjölk är nu fetthalten under fyra procent./n­ Det är första gången något område har en fetthalt under fyra procent, säger Gunilla Bratt, Svensk Mjölk.

  De svenska korna ger allt magrare mjölk. I skånsk mjölk är nu fetthalten under fyra procent.
  ­ Det är första gången något område har en fetthalt under fyra procent, säger Gunilla Bratt, Svensk Mjölk, till tidningen Husdjur.
  Tidningen har granskat resultaten från det senaste kokontrollåret 1998/99. Fetthalten i Skåne är 3,98 procent jämfört med ett genomsnitt för landet på 4,12 procent. Fetaste mjölken kommer från norr, i Norrmejeriers område är fetthalten 4,25 procent.

  Betalningen styr
  Under de senaste tio åren har fetthalten minskat med 0,12 procentenheter och proteinet med 0,08. Avkastningen uttryckt i ECM har ökat med 1 366 kg. Eftersom mejeriföreningarnas betalning styr mot magrare och proteinrikare mjölk har utfodring och avel inriktats mot detta, och tydligen ser vi effekten nu. En annan förklaring till de lägre fetthalterna kan vara utspädningseffekten, ökar mjölkmängden sjunker vanligen fett- och proteinhalter.
  För låg fetthalt kan ge smakfel på mjölken och i värsta fall ge vomstörningar och fruktsamhetsproblem hos korna.

  Hallandskorna mjölkar mest
  I kokontrollen finns nu 378 623 kor vilket motsvarar 87 procent av landets mjölkkor. Den genomsnittliga avkastningen är 8 377 kg ECM, en ökning med 79 kg jämfört med föregående kontrollår.
  Hallandskorna mjölkar mest, 9 040 kg i genomsnitt, minst de i NNP:s område, 7 935 kg.
  De största kontrollbesättningarna finns i Skåne och Kalmar-Tjust, 46,3 respektive 44,3 kor i snitt. I de nordligaste husdjursföreningarnas områden är antalet drygt 28 i snitt.
  Trenden i rasfördelningen går mot fler svarta och färre röda. Det senaste kontrollåret var fördelningen 49 procent SRB och 45,2 procent SLB. Om bara några år är alltså SLB största ras om utvecklingen fortsätter.
  (ATL)

  Relaterade artiklar

  Till toppen