Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 juli 2018

  Moderaterna vill krissänka dieselskatten

  Torkans effekter ska mildras av större sänkning av dieselskatten för lantbruket, anser Moderaterna.

  Moderaterna ser en ytterligare höjd återbetalning av dieselskatten för lantbruket som en av de viktigaste åtgärderna för att hjälpa torkdrabbade lantbrukare att klara likviditeten. Partiet vill höja återbetalningen med en krona mer per liter än den rödgröna regeringen budgeterat för från och med 2019, och tillåta en retroaktiv höjning på runt 0,75 öre per liter för inköp gjorda under andra halvåret 2019. Kostnaden för staten bedöms av Moderaterna till 500 miljoner kronor.

  Ni ser ingen konflikt i att sänka skatten på ett fossilt bränsle på grund av en kris som åtminstone delvis är förorsakad av klimatförändringar?

  – Det är klart att vi på sikt måste fasa ut det fossila. Men det vi kan konstatera är att svenskt jordbruk är relativt sett miljö- och klimatsmart. Om man får problem att stå sig i den internationella konkurrensen och det leder till att vi köper mer produkter från andra länder så har vi inte gynnat klimatet, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson.

   Maria Malmer Stenergard är Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson.
  Maria Malmer Stenergard är Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson. FOTO: Moderaterna

  Fraktstöd

  Efter 2019 föreslår Moderaterna att återbetalningen läggs på 50 öre över nuvarande budgetering, samma som det förslag de lade i sin senaste höstbudgetmotion. Siffran är dock inte huggen i sten.

  – Vi är beredda att diskutera nivåer, och fatta beslut om det när vi ser vidden av krisen man nu genomgår. Det kommer ju att bli problem som följer med under flera år framöver.

  Maria Malmer Stenergard och partiledare Ulf Kristersson presenterade flera förslag tänkta att stötta torkdrabbade lantbrukare i torsdags. De flesta av dem är sådana som redan diskuteras, som fraktstöd för att transportera foder från delar av landet som inte drabbats så hårt av torkan, eller är i ett ansökningsläge, som tidigare utbetalningar av årets EU-stöd. Moderaterna föreslår även att jordbrukssektorns momsinbetalningar under hösten skjuts upp och att djurskyddsreglerna ändras så att kravet på strömängd i grisstallar tillfälligt sänks och halmen kan användas som foder i stället.

  Pessimism om EU-stöd

  Liksom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är Moderaterna pessimistiska vad det gäller möjligheterna att få ut ett EU-finansierat krisstöd. Moderaterna är öppna för att använda nationella medel för ett sådant om farhågorna besannas och hoppas på en blocköverskridande överenskommelse som kan ge effekt redan i höständringsbudgeten, oavsett vilka som får bilda regering efter valet.

  – Vi vill gärna föra en dialog med regeringen så att de som har drabbats av torkan inte också drabbas av valet, säger Maria Malmer Stenergard.

  LÄS OCKSÅ: Sven-Erik Bucht (S) kallas till riksdagenLÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen: Polisanmäl olämpligt skogsbruk

  Relaterade artiklar

  Till toppen