Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 mars

  LRF: Så kan lantbruket ta emot permitterad personal

  Sveriges lantbrukare kan i ett första skede erbjuda 8 000 permitterade arbete. Det var LRF:s vd Anna Karin Hatts budskap till Tillväxtverket i dag.

   8 000 arbetslösa från andra sektorer kan få jobb inom lantbruket. Det budskapet kom LRF:s vd Anna Karin Hatt med till Tillväxtverket i dag.
  8 000 arbetslösa från andra sektorer kan få jobb inom lantbruket. Det budskapet kom LRF:s vd Anna Karin Hatt med till Tillväxtverket i dag. FOTO: Johanna Norin/LRF

  ”Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen”, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande.

  I en första beräkning har organisationen kommit fram till att omkring 8 000 kan erbjudas jobb. 5 000 kopplade till trädgårdsnäringen och 3 000 till skogsnäringen.

  För att underlätta vägen dit har Anna Karin Hatt i dag överlämnat flera förslag till Tillväxtverket hur de kan agera:

  • Utveckla modellen för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare kan inte ta del av korttidsarbetesmodellen som den nu är utformad.

  • Ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns.

  • Halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch, som ska lära sig de nya arbetsuppgifterna på jobbet.

  • Inför ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön (eller jämfört med vad individen skulle ha fått som permitteringslön) än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.

  • Utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

  ”Vi hoppas att Tillväxtverket tar till sig våra förslag, och tar dem vidare till regeringen. Lantbruket har behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet. Smidighet och tillfälliga regelförändringar är en nyckel att för att få näringslivets hjul att fortsätta snurra”, säger Anna Karin Hatt i ett pressmeddelande.

   I en första beräkning har LRF kommit fram till att omkring 5 000 personer kan erbjudas jobb i trädgårdsnäringen och 3 000 i skogsnäringen.
  I en första beräkning har LRF kommit fram till att omkring 5 000 personer kan erbjudas jobb i trädgårdsnäringen och 3 000 i skogsnäringen. FOTO: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen