Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 september

  Vildsvin och varg i fokus på stämman

  Var fjärde motion som kommit in till årets LRF:s riksförbundsstämma handlade om viltfrågan. Alla var överens om att det krävs mer jobb med att få ner både betesskadorna och rovdjursattackerna.

  När debatten gick över till kolinlagring var tonen inte lika samstämmig.

   Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten.
  Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten. FOTO: LRF

  Coronapandemin tvingade LRF att tänka om kring sin riksförbundsstämma som anordnades ”digifysiskt” på onsdagen och torsdagen. Ljud och bild användes för att koppla samman fullmäktigeledamöter från åtta platser i Sverige.

  Förbundsordförande Palle Borgström lyfte i sitt inledande tal att han hellre stått i trappan på Sånga-Säby för att hälsa alla välkomna.

  – Vi kommer göra vårt bästa för att få till en bra stämma trots omständigheterna.

  Betesskador från hjort och vildsvin

  Förra året kretsade mycket kring oron över viltskador och specifikt vildsvin – så såg det ut även i år.

  – Vi ser detta på antalet motioner, det är viktiga frågor. Skadorna ökar både inom jord- och skogsbruket, sa Lennart Nilsson från riksförbundsstyrelsen som fick medhåll från alla som begärde ordet i frågan.

  – Vildsvinstammen är på tok för stor, målet är att halvera skadorna, sa Fredrik Persson, LRF Sydost.

  LÄS MER: Tillsätt en haverikommission för betesskadorna

  Bättre samarbete kring rovdjursfrågan

   Förbundsordförande Palle Borgström och LRF:s vd Anna Karin Hat.
  Förbundsordförande Palle Borgström och LRF:s vd Anna Karin Hat. FOTO: LRF

  Stämman behandlade som förväntat även om de senaste tidens utbredda vargattacker. Alla var överens om att ta nya krafttag kring rovdjursfrågan.

  Svenska Fåravelsförbundets representant Gudrun Haglund-Eriksson var upprörd över det dåliga samarbetet mellan länen.

  – De måste börja samarbeta. En varg har orsakat skador i flera län – skyddsjakt borde kunna infalla direkt.

  Hon fick stöttning från flera olika län där många pratade om låg trovärdighet till myndigheterna när det gäller varg.

  LÄS MER: Efter attackerna – fårägare håller rovdjursvaka

  Jakt från motordrivet fordon

  En av motionerna som skapade en ordentlig debatt var en motion från LRF Jönköping. De vill att man ska utöka jaktmöjligheterna bland annat genom att jakt från motordrivet fordon bör vara tillåtet.

  – Grundtanken med att få använda motordrivna fordon är inte så radikalt som många tror – vi måste lita på jägarnas kompetens, sa Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen.

  Det var många som begärde ordet efter uttalandet för att understryka att de inte håller med.

  Fossilfritt viktigare än dieselskatt

  En annan symbolfråga som återkom i årets stämma handlade om dieselskatten inom jord- och skogsbruk. En motion som skickats in från LRF Norrbotten tog upp att dieselskatten borde avskaffas permanent eller åtminstone temporärt.

  – Uppe i norr har vi dåliga alternativ till andra bränslen, och detta är en ödesfråga för många av våra bönder som ger direkt resultat på gården, sa Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten.

  Men hon fick inte medhåll från de andra.

  – Jag tror att det är helt fel väg att gå, sa David Varverud, LRF Östergötland.

  Han menar, med medhåll från många andra, att det är högre prioriterat att fortsätta jobba mot ett fossilfritt lantbruk.

  – Vi kan inte jobba med att få en skatteåterbetalning på diesel samtidigt som vi vill ha en biopremie, svarade Joakim Borg vid LRF riksförbundsstyrelse.

  Styrelsen fick bifall med 117 röster för att avslå motionen.

  Kolinlagring hett ämne

   Riksförbundsstämman anordnades "digifysiskt" där ljud och bild kopplades ihop från åtta olika platser i Sverige. På bilden syns LRF:s stämmolokal från Solna.
  Riksförbundsstämman anordnades "digifysiskt" där ljud och bild kopplades ihop från åtta olika platser i Sverige. På bilden syns LRF:s stämmolokal från Solna. FOTO: LRF

  I en motion från LRF Skåne lyfter man debatten om ökad kolinlagring. De skriver bland annat att de vill se ett mer offensivt och tydligare arbete för att visa på hur svenskt lantbruk kan utgöra en viktig resurs och aktör för ett ökat upptag av koldioxid från luften och därmed i förlängningen åstadkomma en ökad stabil kolinlagring i marken.

  Men Joakim Borg i riksförbundsstyrelsen menade att forskningen inte kommit tillräckligt långt än.

  – Kunskapen kring dessa frågor är för låg – vi behöver mer forskning för att veta att det är en fördelaktig väg för lantbruket, annars kan det slå tillbaka på oss i nästa skede. Vi vet heller inte om det har ett ekonomiskt värde, avslutade han.

  Uttalandet rörde upp mycket känslor.

  – Nu måste vi vara offensiva – det är nu det händer, vi kan inte vänta hur många år som helst. Våra medlemmar förväntar sig att vi kör på nu, tillade Hans Ramel, LRF Skåne.

  – Kolla på omvärlden! Vi måste ta fram taktpinnen innan vi blir överkörda. Det är mycket vi inte vet om framtiden men vi tror på det här, sa Tomas Olsson, LRF Mälardalen.

  Och det var fler som menade att kolinlagring är rätt väg att gå. Motionen vann över styrelsens förslag.

  LÄS MER: Med siktet inställt på fossilfri köttproduktion

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen