Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 augusti 2019

  LRF:s nya VD: Lantbruket står inför viktigt samhällsuppdrag

  Anna Karin Hatt pratar om nya rollen som VD för LRF, och vad hon ser för utmaningar för organisationen och lantbruksföretagare.

  – Vi finns här för att förbättra villkoren, säger hon.

   ”Det som svenska jord- och skogsbrukare gör varje dag behövs”, säger Anna Karin Hatt.
  ”Det som svenska jord- och skogsbrukare gör varje dag behövs”, säger Anna Karin Hatt. FOTO: Rasmus Lundgren

  Den 12 augusti tillträdde Anna Karin Hatt i den nya tjänsten som VD för LRF. En vecka in på jobbet träffar ATL henne.

  – Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger hon och berättar att mycket tid inledningsvis kommer gå till att lära känna medlemsföretagen, förtroendevalda och medarbetare.

  Hon planerar bland annat att besöka alla 17 regioner och möta medlemsföretagare runt om i landet.

  – Det är för att få fram de egna berättelserna och se vad medlemsföretagen förväntar sig av oss.

  Läs mer: Här är nya LRF-VD:ns stora utmaning

  Balansen mellan företagarintressen

  Anna Karin Hatt säger sig vara förberedd på de olika företagsintressen som kan uppstå i en medlemsförening med både storskaliga och småskaliga aktörer.

  – Även om det finns mycket frågor med olika förutsättningar så finns det också mycket som förenar och det får man fokusera på.

  Finns det inte en risk att intressena kolliderar, till förmån för de stora företagen?

  – Jag har svårt att se det så, säger Anna Karin Hatt och berättar att det LRF kan göra är att påverka beslutsfattare gällande ramvillkoren och se till att myndigheter underlättar för företagare på landsbygden.

  Om de kan påverka till beslut om bra skattemässiga villkor, och få myndigheter att ställa krav på svenska livsmedel i offentlig upphandling, gynnas alla medlemsföretag, menar hon.

   LRF:s VD Anna Karin Hatt.
  LRF:s VD Anna Karin Hatt. FOTO: Rasmus Lundgren

  Läs mer: Forskare: LRF borde satsa mer på bönders lönsamhet

  Sprida kunskap om svenskt lantbruk

  Anna Karin Hatt tog på sig VD-rollen på grund av det viktiga samhällsuppdrag som hon tycker att LRF och medlemsföretagen bedriver, och står inför.

  – Det som svenska jord- och skogsbrukare gör varje dag behövs i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Men också för att säkerställa att vi tar vara på de resurser som vi har.

  Dessa budskap vill hon framföra till politiker och befattningshavare. LRF måste också driva på att regeringens livsmedelsstrategi tillämpas i praktiken. Utöver det behövs mindre tid på administration för företagare. De måste också bli vassare på att berätta om den klimat- och miljönytta som finns i lantbruket.

  – Ta en aktiv skogsbrukare till exempel: Han jobbar med växande skog vilket binder koldioxid varje dag. Och inom svenskt lantbruk har vi en låg vattenanvändning och låg antibiotikaanvändning, säger Anna Karin Hatt.

  Läs mer: Vad tänker medlemmarna om nya VD:n?

  Du nämner omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men LRF erbjuder exempelvis medlemsrabatt på diesel?

  – Inte minst av konkurrensskäl mot andra EU-länder, där dieselskatten är betydligt lägre, är det viktigt att vi kan erbjuda medlemmarna bränslerabatt, säger Anna Karin Hatt och tillägger att LRF och medlemmarna är väldigt medvetna om klimatpåverkan.

  – Målsättningen är att vi ska ha en fossilfri och förnybar produktion. Men i dag finns det inte tillräckligt med fossilfria bränslen på marknaden och många fordon är inte byggda för biobränslen än, utan blir en del av omställningsarbetet.

  Dessutom krävs det goda incitament från politiskt håll för att företagare ska våga investera i förnybar drivmedelsproduktion.

  – I slutändan måste det finnas förnybara bränslen som är möjliga att använda i stället.

  Vad säger du till lantbrukare som är rädda att du kommer fokusera mer på hållbarhet än lönsamhet?

  – De behöver inte vara oroliga alls. För mig är det självklart att vi finns här för att förbättra villkoren för våra medlemsföretag. Då kan de också leverera god hållbarhet och klimatnytta, säger Anna Karin Hatt.

  Hon berättar att hållbarhet för LRF består av tre olika sidor: En social hållbarhet, en miljö och ekologisk hållbarhet samt en ekonomisk.

  – De förutsätter varandra. Vi jobbar för att säkra att vi har långsiktigt sunda och lönsamma företag i den gröna sektorn.

  Läs mer: Anna Karin Hatt: Ett jättefint uppdrag

  Relaterade artiklar

  Till toppen