Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 februari

  LRF vill vända debatt om jordbruk och klimat

  Utbildade ambassadörer ska föra samtal med 1 miljon konsumenter. Detta är ett svar på debatten om klimat och livsmedelsproduktion som LRF:s ordförande, Palle Borgström, tycker är allt för polariserad.

   – Vi inom den gröna näringen är de enda som faktiskt har förmåga att binda kol i samhället, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.
  – Vi inom den gröna näringen är de enda som faktiskt har förmåga att binda kol i samhället, säger LRF:s ordförande Palle Borgström. FOTO: Marie Henningsson

  Samtalskampanjen är en del av förankringen av LRF:s nya hållbarhetsmål som släpptes förra veckan. Hållbarhetsmålen är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål. För olika mål finns också preciserat vad som krävs av samhället för att lantbruket ska kunna nå dem. Störst medial uppmärksamhet var att lantbruket har som mål att bli fossilfritt 2030.

  – Vi behöver sätta upp ambitiösa målsättningar för att röra oss framåt. Samtidigt är vi väl medvetna om att det är en stor utmaning och att det finns flera saker som begränsar omställningen till fossilfria bränslen idag, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.

  Det kan exempelvis inte fortsätta att vara dyrare att köra fossilfritt jämfört med att använda fossila bränslen, påpekar han. Sedan måste också tillgången på fossilfria bränslen från svenskt jord- och skogsbruk öka. För det krävs regelverk som möjliggör långsiktiga investeringar, tillägger han.

  Mångfald viktig

  Anneli Kihlstrand, VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, är positiv till LRF:s nya hållbarhetsmål. Föreningen är med i LRF:s branschavdelning LRF Växtodling som deltagit i arbetet med att ta fram målen.

  – Våra medlemmars kanske mest självklara bidrag i omställningen till fossilfrihet är rapsoljan, säger hon.

  Men även när det gäller målet att främja den biologiska mångfalden är det viktigt med omväxlingsgrödor som oljeväxter och vallfrögrödor, inte minst för att gynna pollinatörer i odlingslandskapet, tillägger hon.

  Jan Forssell, ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter, tycker också att hållbarhetsmålen är bra. Genom LRF Kött jobbar föreningen nu med att ta fram mer preciserade mål för köttproducenter.

  – Media skriver gärna om belastningen men inte om fördelarna med vår produktion, säger han.

  Därför är det viktigt att lyfta fram vad produktionen bidrar med som exempelvis biologisk mångfald och att binda in kol i betesmarker och vallar, tillägger han.

  ”Frustration över debatt”

  För att förankra målen inleder LRF en samtalskampanj där målet är att prata med 1000 beslutsfattare, 10 000 medlemmar och en miljon konsumenter. Många medlemmar har redan anmält intresse för att utbildas till så kallade ambassadörer för frågorna. En orsak till intresset är att det finns en frustration bland medlemmarna över den debatt som förs om klimat och livsmedelsproduktion, enligt Palle Borgström.

  – Vi tror att det här behövs för att skapa en debatt som inte är så polariserad och präglad av populister som har väldigt enkla lösningar på sådant som i grunden är komplicerat, säger han.

  Genom samtal hoppas LRF nå ut på ett bättre sätt än genom mer traditionella kommunaktionsinsatser som exempelvis debattartiklar.

  – Vi inom den gröna näringen är de enda som faktiskt har förmåga att binda kol i samhället. Inom i stort sett alla andra sektorer talar man bara om att hantera och begränsa utsläppen, säger Palle Borgström.

  Relaterade artiklar

  Till toppen