Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 december 2017

  LRF växlar strategi för att klara växande pensionsskuld

  LRFs resultat för 2017 kommer att ”överstiga 600 miljoner kronor”. Det säger finanschef Erik Pihlo, som i en intervju med ATL också förklarar hur den växande pensionsskulden ska hanteras.

  Årets resultat på över 600 miljoner kronor innebär vid ett första påseende en påtaglig förbättring jämfört med ett resultat på 397 miljoner kronor 2016 och 283 miljoner kronor föregående år. Men inbakad i resultatsiffran för 2017 ligger en upplösning av försäkringsreserven på 240 miljoner kronor i försäkringsrörelsen, som är under avveckling. Räknas den bort landar 2017 års preliminära resultatsiffra på 360 miljoner kronor.

  Upplösningen av försäkringsreserven får genomslag på resultatet även 2018, då med cirka 160 miljoner kronor.

  Erik Pihlo är nöjd med den ekonomiska utvecklingen i LRF 2017.

  – Både dotterbolag och finansförvaltning har gått fantastiskt bra i år. Samtliga dotterbolag redovisar på plus. Och händer inget extremt på börsen i mellandagarna, som påverkar kapitalförvaltningen, kommer vi att göra ett riktigt starkt resultat i år, säger Erik Pihlo.

  Ny strategi

  Det exakta resultatet för 2017 dröjer dock till mars månad när bokslutet offentliggörs.

  LRF har antagit en ny strategi för det ekonomiska arbetet. Bakgrunden är bland annat en växande pensionsskuld som väntas stiga från 1,2 miljarder kronor i år och toppa på 2,1 miljarder kronor 2036.

  För att klara utmaningen behöver LRF göra ett positivt resultat på 80-90 miljoner kronor före skatt varje år för att bygga upp balansräkningen, enligt Erik Pihlo.

   Händer inget extremt på börsen i mellandagarna kommer LRF att göra ett riktigt starkt resultat i år, säger Erik Pihlo.
  Händer inget extremt på börsen i mellandagarna kommer LRF att göra ett riktigt starkt resultat i år, säger Erik Pihlo.

  – Stiger inte våra samlade tillgångar i samma takt som pensionsskulden växer innebär det i praktiken att vår balansräkning urholkas. Det handlar inte om att bli finansiellt starkare utan bara om att upprätthålla dagens nivå, säger han.

  Trots de senaste årens positiva resultat som mer än väl överstiger de nya resultatkraven på 80-90 miljoner kronor, är inga vidlyftiga investeringar att vänta.

  – Finansportföljen kan slå väldigt hårt. Det gäller i både upp och nedgång. Nu sparar vi i ladorna även om vi nu täckt in flera års resultatkrav. LRF måste kunna stå lika starkt om 20 år som vi gör i dag, säger Erik Pihlo.

  Tre finansiella ben

  Organisationen har i dag tre huvudsakliga intäktskällor; dotterbolagsportfölj, medlemsavgifter och finansiell förvaltning.

  – Det har skett en otrolig förbättring i dotterbolagen de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter. För medlemsavgifterna ser vi inga större höjningar i framtiden men vi måste bli fler medlemmar. Vi tittar över hur den finansiella förvaltningen kan förändras långsiktigt. Det är inga drastiska åtgärder utan snarast finjustering av allokeringen, säger Erik Pihlo.

  När det gäller utgiftssidan blir kostnadsramarna tydligare för moderbolaget när resultatet ska höjas.

  – Det blir klarare vad vi har råd med. Vi måste titta på vår kostnadsstruktur, välja väg och fokusera på det som är mest väsentligt. Jag tror att det ligger nära vad vi gör i dag. Nu gäller ett ständigt förbättringsarbete, titta över hur processerna ser ut och inte skvalpa pengar på något som inte skapar värde för medlemmarna, säger Erik Pihlo.

  För dotterbolagen är det sista raden i bokslutet som räknas.

  – Vi kommer inte att gå in och analysera dotterbolagens kostnader. Det handlar bara om att se till att ha en kostnadsmassa som är motiverad utifrån de affärer som görs i respektive bolag, säger han.

  LÄS MER: LRF Media köper E-handelsbolagLÄS MER: SMHI och LRF Media lanserar gemensam sajt LÄS MER: LRF Media köper in sig i teknikbolag

  Relaterade artiklar

  Till toppen