Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 februari 2019

  LRF: Svensk mjölk är klimatsmart

  Jönköping.

  Mjölk är en global miljöbov, enligt kritiker. Men svensk mjölkproduktion är klimatsmart och bör öka, menar LRF som beskriver livsmedlets alla fördelar i en broschyr som lantbrukare ska kunna ta till som moteld mot belackare.

   Lena Ehde, chef LRF Mjölk, vill att svensk mjölkproduktion ökar. I dag är självförsörjningsgraden 74 procent på mejeriprodukter.
  Bild 1/2 Lena Ehde, chef LRF Mjölk, vill att svensk mjölkproduktion ökar. I dag är självförsörjningsgraden 74 procent på mejeriprodukter. FOTO: David Gustavsson
   Vid sidan av köttindustrin blir mjölkproduktionen allt hårdare ansatt av kritiker som pekar ut den som en miljöbov och mjölk som ohälsosamt. LRF Mjölk vill nu rusta bönder med moteld och har tagit fram en ny broschyr som talar om livsmedlets alla fördelar.
  Bild 2/2 Vid sidan av köttindustrin blir mjölkproduktionen allt hårdare ansatt av kritiker som pekar ut den som en miljöbov och mjölk som ohälsosamt. LRF Mjölk vill nu rusta bönder med moteld och har tagit fram en ny broschyr som talar om livsmedlets alla fördelar. FOTO: Agneta Forssen

  Det berättade Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk, under Växadagarna på Elmia.

  – Mjölk är ganska ifrågasatt i dag från alla håll. Det sägs att det ger allt ifrån akne till försämrad tarmflora och att kan orsaka förtida död, sa hon.

  En studie från 2017 från Uppsala universitet och Karolinska institutet visade till exempel att vuxna som dricker minst tre glas mjölk om dagen löper ökad risk att dö i förtid.

  Samtidigt innehåller mjölk 18 av 22 näringsämnen vi behöver dagligen. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt mejeriintag på mellan 2-5 deciliter, vilket täcker kalciumbehovet. Det minskar också risken för bland högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2, enligt myndigheten.

  Lisa Ehde tog upp några av dessa fördelar och tryckte även på att 90 procent av de svenska konsumenterna fortfarande vill ha mejeriprodukter.

  För att sprida fördelarna och rusta mjölkbönder med moteld har LRF Mjölk tagit fram en broschyr med mjölks alla positiva effekter – i synnerhet den svenska.

  – En ökad svensk mjölkproduktion borde vara högst upp på alla svenska politikers önskelista, sa Lisa Ehde.

  Svensk mjölk är nämligen, ur ett internationellt perspektiv, klimatsmart konstaterade hon. Liknande argument framförs ofta av även köttindustrin.

  – Man hör ofta att kossor är värre miljöbovar än stadsjeepar. Och, ja, vi står inför jätteutmaningar och att alla måste dra sitt strå till stacken. Men i klimatdebatten blandar man ofta ihop globala och nationella siffror, sa Lisa Ehde.

  Den globala mjölkproduktionen står för 3 procent av världens klimatpåverkan. Men ett kilo svensk mjölk släpper samtidigt i snitt ut 44 procent mindre koldioxidekvivalenter, jämfört med dito på global nivå, och 20 procent under Europasnittet, betonade Lisa Ehde.

  – Genom att välja svenska produkter kan man minska sin klimatpåverkan, sa hon och tillade att 70 procent av de två ton koldioxidekvivalenter som varje svensk årligen släpper ut genom sin matkonsumtion är kopplad till matimport och därmed klimatutsläpp utanför Sverige.

  Hon tryckte även på att landet har en djurvälfärd i världsklass och låg antibiotikaanvändning. Betande djur och vall är också ett effektivt botemedel mot igenväxning – som är det enskilt största hotet mot biologisk mångfald. Mjölkproduktionen står därtill för 1 procent av Sveriges BNP.

  – En ökad svensk mjölkproduktion borde vara högst upp på alla svenska politikers önskelista, sa Lisa Ehde och tillade att Sverige i dag har en försörjningsgrad på 74 procent på mejeriprodukter, men att den borde vara betydligt högre för att bland annat klara eventuella framtida livsmedelskriser.

  320 000 mjölkkor

  Det finns 3 400 mjölkföretag i Sverige – och totalt cirka 320 000 mjölkkor.

  Svenska mjölkproducenter producerar årligen 2 800 tusen ton mjölk, varav 800 000 exporteras.

  Svenskar konsumerar varje år 3 807 tusen ton mjölk.

  Sveriges självförsörjningsgrad på mejeriprodukter är 74 procent.

  Svenska kött- och mjölkgårdar uppskattas av LRF bidra med så kallade ekosystemtjänster till ett värde av mellan 27-37 miljarder kronor varje år.

  Ekosystemtjänster är dock ett svårdefinierat begrepp och handlar om funktioner hos ekosystemet som förbättrar människors och djurs välmående och livsvillkor på olika sätt.

  Källa: LRF Mjölk

  Relaterade artiklar

  Till toppen