Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 november 2018

  LRF: Stora brister i svensk krisberedskap

  Både uppgivenhet och entusiasm präglade den nordisk-baltiska tvådagarskonferens om lantbrukets krisberedskap och roll i civilförsvaret som igår avslutades i Uppsala.

  – Ibland vill man kasta in handduken för det finns ingen plan B (för en framtida krissituation), men det är en sådan vi måste börja leta efter.

  Det sade Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF. Fler deltagare hoppades att konferensen skulle ge ett avstamp till bättre samhällsberedskap. Initiativet hade tagits av NJF:s ordförande Fredrik Fogelberg, som även var moderator.

  – Jag tror inte att vi har tid att planera i fem år framåt och sedan börja omsätta nya planer, utan vi måste börja nu, sade en annan deltagare.

  ”Bådar inte gott”

  Skogsbränderna i Västmanland 2014 framhölls av Aud Sjökvist, som utsetts av regeringen att utreda skogsbranden i Västmanland, som ett exempel på bristande krisberedskap.

  – Jag är oroad, för krisberedskapen är grunden för samhällets möjligheter att hantera en möjlig krigssituation, och klarar vi inte av att hantera några skogsbränder så bådar det inte gott i övrigt. Vi måste göra mycket mer för att utveckla en beredskap, och se till att den grundas på en verklighet och inte drömmar, kommenterade Aud Sjökvist i slutdiskussionen. Där framhöll flera deltagare nervositet över hur svag beredskapen för störningar är, både vad gäller lantbruket och samhället i stort.

  Lantbrukare energiberoende

  Konferensen inleddes med en översyn av olika krisscenarior, inklusive möjliga konfrontationer mellan Nato och Ryssland. Till vardags inser de allra flesta inte hur import- och transportberoende vi i dag är. En blockad av en storhamn som Göteborg skulle inom något dygn resultera i mycket svåra försörjningsförhållanden för södra Sverige, för både allmänheten och lantbruket. Lantbrukare är väldigt beroende av el, bränsle och IT, och även reservdelar till maskiner, konstaterade Anders Drottja. Han framhöll att en viktig väg för lantbrukare är att bli mer självförsörjande med energi.

  – En kombination av flera olika sätt att skapa el och kunna vara off-grid bör vara det bästa sättet. Men det är en långsiktig tanke att komma dit, och det kräver lösningar för att kunna lagra energi. Gården måste kunna fungera kontinuerligt även om det är vindstilla, och det pågår mycket arbete med till exempel batteriutveckling, säger Drottja.

  Aud Sjökvist framhöll samtidigt också just lantbrukares insats under bränderna 2014. Medlemmar i LRF:s lokalavdelning var då aktiva både i evakuering av djur och själva släckningsarbetet.  

  Krishanteringskonferens

  Konferenstitel: The Role of Agriculture in Civil Defence in the Nordic-Baltic Countries – Rebuilding Capacity for Crisis Preparedness

  Arrangör: NJF (Nordiska jordbruksforskares förening) och Enheten för jordbruk och livsmedel (fd Jordbrukets Tekniska Institut) inom RISE

  Var: Hotell Gillet, Uppsala

  Relaterade artiklar

  Till toppen