Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 mars

  LRF positivt till klassningen som ska trygga barnomsorgen

  LRF ställer sig positivt till regeringens beslut att klassa livsmedelssektorn som en samhällsviktig funktion. Enligt förbundet kommer LRF:s medlemmar nu göra allt för att fortsätta producera och leverera livsmedel.

   Anna Karin Hatt och LRF är positiva till regeringens beslut.
  Anna Karin Hatt och LRF är positiva till regeringens beslut. FOTO: Fredrik Stork

  Som ATL tidigare har berättat omfattas livsmedelsektorn av det regeringsbeslut som har pekat ut vilka funktioner och yrket som är samhällsviktiga i den kris som pågår. I förlängningen innebär beslutet att barn till lantbrukare kan räkna få plats på exempelvis förskola även om dessa skulle stängas.

  – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

  LRF har under coronakrisen ett nära samarbete med övriga livsmedelskedjan, och även med regeringen, Näringsdepartementet, Jordbruksverket och andra berörda myndigheter.

  LRF:s önskemål om att trygga personalbehovet med hjälp av utländsk arbetskraft har också tillgodosetts.

  – LRF har fått besked att det juridiskt sett inte finns hinder för utländsk arbetskraft med arbetstillstånd att komma till Sverige. Men när många länder i Europa nu helt eller delvis stängt sina gränser, vet vi inte om personer som behöver resa släpps igenom för att ta sig till Sverige för att arbeta. Det kan då bli svårt att ta sig hit, säger Anna Karin Hatt.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen