Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 juni 2017

  LRF-ordförande valdes utan "enhällighet"

  Valet av LRF-ordförande sker inte alltid med tillägget om valet sker "enhälligt" och inte heller nu i förra veckan när Palle Borgström utsågs till posten. En del tolkar detta som att man ville undvika att öppet visa på den interna konflikt i toppskiktet som föregått valet av förbundsordförande.

  FOTO: Ann Lindén

  Flera stämmodeltagare uppmärksammade att stämmoordförande vid LRF-stämman inte tillfrågade stämman om valet av Palle Borgström till ny förbundsordförande var enhälligt. Saken är den att det gör stämmans ordförande inte alltid och enligt Peter Lundberg, LRF-styrelsens sekretare, så är det helt i sin ordning.

  – Rent formellt finns det inga krav på stämmoordförande att fråga om enhällighet när det gäller ordförandevalet, men visst sker det, säger Peter Lundberg.

  Videoinspelningen från LRF:s förbundsstämma 2016 visar också att valet av Helena Jonsson inte heller då följdes av frågan om stämmans beslut ”var enhälligt”. Då valdes visserligen hon helt odramatiskt för sjätte året.

  Anledningen till att flera stämmodeltagare uppmärksammade stämmoproceduren just i år kan vara att valberedningens förslag inte var helt okontroversiellt den här gången. Både LRF Skåne och LRF Sydost uttryckte tveksamhet till valberedningens förslag och slängde fram bland andra Sven Norup som motkandidat.

  Norups kandidatur formaliserades dock aldrig utan båda LRF-regionerna lät det hela bero. Enligt ATL:s källor berodde detta delvis på att Sven Norup själv backade ur kandidaturen. Därefter kunde Palle Borgström stå som ensam kandidat till att ta över posten som LRF-ordförande efter Helena Jonsson.

  Men enligt ATL:s källor fanns det flera namn som valberedningen sonderade och som hade uppbackning i de södra distrikten och som i alla fall initialt tackade ja till att kandidera. Jan Ehrensvärd vill dock i dag inte bekräfta att detta gällde honom även om han av ATL:s källor utpekas som en tidig och positivt inställd. ATL har sökt Jan Ehrensvärd men inte lyckats nå honom för en kommentar.

  Stämmobeslutet av Palle Borgström som ny förbundsordförande betyder inte heller, enligt ATL:s källor, att man förlikat sig med valet och ställer sig bakom det.

  – Absolut inte. Han har inte förändrats… och jag har inget förtroende för honom, säger en stämmodelegat från LRF Skåne.

  Men Palle Borgström själv upplever som att han har ett starkt stöd bland LRF-medlemmarna, från syd till norr.

  – Det finns en stor uppbackning bakom det val som är gjort och det skedde i en demokratisk process och det fanns möjligheter till att lägga motförslag, vilket inte gjordes. Jag upplever ett starkt mandat som ordförande i LRF, säger Palle Borgström.

  En fråga som återstår att se hur styrelsen löser är vilka som nu ska utses till de två vice ordförandena. Båda tidigare vice ordförande, Åsa Odell och Sven-Erik Hammar, avböjde ju att kandidera till ordförandeposten, något som aldrig hänt tidigare.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen