Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 maj 2017

  LRF öppnar för nya organisationsmedlemmar

  LRF:s styrelse föreslår stämman att LRF ska tillåta andra organisationsmedlemmar än ekonomiska och ideella föreningar. Föreslaget innebär att till exempel skogsbolaget Holmen skulle kunna bli LRF-medlem.

  Bild 1/2 FOTO: Ann Lindén
   Peter Lundberg, sekreterare för LRF:s förbundsstyrelse.
  Bild 2/2 Peter Lundberg, sekreterare för LRF:s förbundsstyrelse. FOTO: LRF

  Peter Lundberg, sekreterare för LRFs förbundsstyrelse, säger att det främst handlar om att anpassa stadgarna efter verkligheten snarare än att förslaget ska ses som ett sätt att nå nya medlemmar.

  – Vi har i dag redan medlemmar som är aktiebolag, som Swedbank och Swedish Agro, som genom förvärv av eller fusion med tidigare medlemmar blivit det. Jag tror inte att vi kommer att få en kö av nya organisationer som vill bli medlemmar i LRF och vi kommer inte gå och rekrytera nya medlemmar, det är inte syftet med stadgeändringen, säger han.

  Aktiebolag kan bli medlemmar

  I dag skulle alltså Swedbank inte ha kunnat bli medlem i LRF men om stämman nu tar beslutet kan aktiebolag bli medlemmar. Det gäller även utländska bolag som har verksamhet inom det gröna näringslivet i Sverige.

  – Vi ser inget skäl till att utesluta någon juridisk person som kan komma ifråga. Sedan är det upp till förbundsstyrelsen att avgöra om de uppfyller kriterierna och att de tillför LRF:s medlemmar något.

  ”Ta sig igenom nålsögat två gånger”

  Det skulle kunna innebära att skogsbolaget Holmen eller franske mejerijätten Lactalis genom verksamheten i Skånemejerier skulle kunna bli medlemmar i LRF.

  – Men det är klart, skogsägarna kanske inte är så intresserade av att ha Holmen som medlem. Och då handlar det om att ta sig igenom nålsögat två gånger, först bli godkänd av förbundsstyrelsen och sedan är det upp till delegationen LRF Skog att bestämma vilka de tar in, säger Peter Lundberg.

  Svenska Kyrkan, en av landets största markägare och som också äger lantbruk, lyser också med sin frånvaro i LRF.

  – Nej, till att börja med ska man kanske fråga sig om de är intresserade av att bli medlem och sedan ska det ju avgöras om de tillför något värde för LRF:s medlemmar.

  VIDEO: Växtodlaren som skrotat plogen

  Se över strukturen

  Peter Lundberg säger att den föreslagna stadgeändringen är en fortsättning på ett arbete som LRF inledde för några år sedan med att se över strukturen och avgifterna för organisationsmedlemmarna.

  Detta arbete ledde också till att det skapades en underavdelning, intressemedlemmar, under organisationsmedlemsparaplyet.

  – Intressemedlemmar har närvaro- och yttrandeplikt men ingen rösträtt på stämman. Exempel på sådana medlemmar är Svenska Ridsportförbundet och föreningar inom trädgårdsnäringen och små vattenkraftbruk, säger Peter Lundberg.

  Organisationsmedlemmarnas mandat har fallit från 75 till 45 i dag och avspeglar deras minskade insatsskyldighet från 60 miljoner kronor totalt till 10 miljoner i dag. Insatser är inte återbetalningsbara i LRF.

  LÄS OCKSÅ: Ekojättens bästa råd till lantbrukare som vill satsa

  Vilken årlig serviceavgift de betalar

  Organisationsmedlemmarnas röstental vid stämman är kopplat dels till insatsbeloppet samt vilken årlig serviceavgift de betalar. Danish Crown får på grund av sin höga serviceavgift nu två mandat på stämman.

  – Danish Crown betalar ungefär 400 000 kronor i serviceavgifter till LRF i år, säger Peter Lundberg.

  Två-tredjedels majoritet

  Maskinstationerna, å andra sidan, tappar sitt mandat eftersom de varken betalat insats eller serviceavgift.

  I och med den nya föreningslagen krävs det nu bara två-tredjedels majoritet vid en stämma för en stadgeändring.

  I fjol tappade LRF 5 procent av medlemmarna. Vid utgången av 2016 uppgick medlemsantalet till 141 257.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen