Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 november 2019

  LRF:s dolda tillgångar är värda 60 miljoner

  LRF äger lägenheter i Stockholm och Solna. De 20 bostäderna har tredubblats i värde sedan de köptes och är nu värda närmare 60 miljoner kronor, enligt ATL:s uppskattning. Lägenheterna hyrs i första hand ut till förtroendevalda, men även personer utanför LRF får hyra i undantagsfall.

   Erik Pihlo, chef för ekonomi och affärsstöd, CFO, på LRF, har huvudansvar för LRF:s lägenhetsuthyrning.
  Erik Pihlo, chef för ekonomi och affärsstöd, CFO, på LRF, har huvudansvar för LRF:s lägenhetsuthyrning. FOTO: ATL och LRF

  Det är inte helt ovanligt att medlemsorganisationer äger bostäder. LRF har 20 lägenheter i Stockholmsområdet i uthyrningssyfte.

  – Det är inte främst av finansiella utan av praktiska skäl vi äger de här bostäderna. Det är en service till förtroendevalda och anställda i form av tillfälliga boenden, säger Erik Pihlo, chef för ekonomi och affärsstöd, CFO, på LRF.

  Har ökat i värde

  Totalt har LRF köpt lägenheter för drygt 23,5 miljoner kronor, varav merparten för uppåt 30 år sedan. ATL:s ungefärliga uppskattning visar att de i dag tillsammans är värda nästan tre gånger så mycket, närmare 60 miljoner kronor.

  – Det speglar bostadssituationen i Stockholm. Om vi skulle vilja minska beståndet av lägenheter är det förstås positivt att de stigit i värde, säger Erik Pihlo.

  LRF har dock inte gjort egna värderingar, då det inte finns planer på att sälja några lägenheter.

  Utöver bostadsrätterna hyr LRF även fem hyresrätter som i sin tur hyrs ut i andra hand, främst till förtroendevalda med lång resväg till Stockholm.

  Hur lägenheterna fördelas varierar. Ingen av dem annonseras ut och det finns inget formellt kösystem, men förtroendevalda har förtur framför koncernanställda. LRF:s ordförande erbjuds en representativ lägenhet under ordförandetiden och förtroendevalda i förbundsstyrelsen (som består av tolv ledamöter) kan, i mån av tillgång, få lägenheter fram till mandatperiodens slut.

  Alla ska kunna ta uppdrag

  Erik Pihlo betonar att uthyrningen är en förutsättning för att man med kort varsel ska kunna erbjuda övernattningsmöjligheter i Stockholm. Syftet är att medlemmar från hela landet ska kunna ta LRF-uppdrag som medför resor till huvudkontoret.

  I tredje hand kan anställda i LRF och dess dotterbolag ”som långsiktigt tjänstgör i Stockholm och som har hemort på annat ställe” hyra en lägenhet – men bara i tre månader i taget och som längst i ett år. Det framgår av policyn för lägenheterna som är tillgänglig via LRF:s intranät.

  Anställdas långtidskontrakt ska dock ”särskilt motiveras” utifrån LRF:s ”aktuella kompetensbehov och andra särskilda förhållanden” samt godkännas av närmaste chef – och Erik Pihlo.

  – Vi har ingen allmän bostadsverksamhet och ser att brukandet av lägenheterna ska stödja LRF:s uppdrag. Detta behöver förklaras i samband med att vi skriver kontrakt, säger han.

  Öppet även för anhöriga

  Även anhöriga till förtroendevalda och LRF-anställda får hyra i mån av bostadstillgång. Det kan till exempel vara förtroendevaldas barn, så länge de inte är studenter, då de hänvisas till studentlägenheter. I sista hand kan anställda hos LRF:s organisationsmedlemmar samt personer utan LRF-koppling få hyra.

  Men i alla dessa fall rör det sig om enmånadskontrakt som kan förlängas med en månad i taget av Erik Pihlo.

  – Och vi vill alltid veta vilka som hyr. Men vår inställning är att det är bättre att alla lägenheter är uthyrda än att de står tomma, säger han.

  Men är det rimligt att du helt själv får fatta uthyrningsbeslut i vissa fall?

  – Ja, jag tycker det är ett rimligt uppdrag i enlighet med policyn. Jag ser att det är fullt möjligt att förvalta innehavet på ett sätt som överensstämmer med syftet med lägenheterna och LRF:s målsättningar för övrigt.

  De bor i lägenheterna

  LRF:s hyresgäster är: Tre förtroendevalda, åtta anställda och fem personer med koppling till vad LRF betraktar som ”närstående organisationer”, däribland Studieförbundet Vuxenskolan, LRF Konsult och Hvilan utbildning.

  Ytterligare sju hyresgäster har ingen koppling till LRF-gruppen, men hyr på korttidskontrakt. 23 av 25 LRF-bostäder är i dag uthyrda, då en lägenhet stor tom och en renoveras. På frågan om vem som bor var svarar Erik Pihlo att han inte vill berätta det då han ser det som ”intern information för att värna den personliga integriteten”.

  I hyran ingår husgeråd och enkel möblering samt administrationskostnader. Års­hyran ska vara marknadsmässig och är i dagsläget satt till 2 100 kronor per kvadratmeter för samtliga lägenheter.

  Ordförande bor gratis

  LRF:s ordförande erbjuds en representativ LRF-lägenhet under sin mandatperiod och får ett nettotillägg på sitt arvode som täcker hela hyran under mandatperioden, vilket innebär att bostaden är gratis.

  Det är en kompensation för att ordföranden väljer att bo i lägenhet i stället för på hotell, som LRF annars skulle ha betalat för. Förbundsledamöter får, enligt samma logik, ett bruttotillägg på 64000 kronor per år.

  Ingen förmånsbeskattning

  LRF betalar självt bostadsrättsavgifter och hyresrättshyror.

  Hyrorna som LRF i sin tur tar ut från sina hyresgäster måste överstiga Skatteverkets uppskattade brukspris på lägenheten.

  En hyra som tas ut av en arbetsgivare och som är lägre än brukspris räknas nämligen som en skattepliktig förmån som ska beskattas av hyresgästen.

  De ansvarar för uthyrningen

  LRFs CFO Erik Pihlo har huvudansvar för lägenhetsuthyrningen, men det finns även en fastighetsansvarig vid namn Göran Almberg som även är koncerncontroller. Göran Almberg har rätt att förlänga en anställds hyreskontrakt i som längst ett halvår. Därefter krävs dock nytt beslut av Erik Pihlo.

  Ytterligare två tjänstepersoner med titlarna fastighetscontroller samt driftansvarig är involverade i bland annat hyressättning respektive bostadsskötsel.

  Källa: LRF

  Inga nya värderingar

  LRF-koncernen har dels andelar i bostadsrättsföreningar (brf) och dels ett aktieinnehav i Bostadsaktiebolaget Enigheten. Aktieinnehavet ger LRF besittningsrätt till två lägenheter på Observatoriegatan i Vasastan.

  Brf-andelarna respektive innehavet redovisas som materiella anläggningstillgångar och värdepapper – men de redovisas bara till sina respektive inköpsvärden, då inga nya lägenhetsvärderingar har gjorts.

  Utgångspunkten i värderingsreglerna i årsredovisningslagen är att anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet, alltså att värdena som anläggningstillgångarna tas upp till utgår från historiska värden.

  Får skrivas upp

  Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening får dock skriva upp anläggningstillgångar – som har tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde – till marknadsvärde. Men det är inget krav, enligt värderingsreglerna i årsredovisningslagen.

  Finansiella anläggningstillgångar skrivs bara i undantagsfall upp då det för uppskrivning bland annat krävs att värdet är bestående.

  Visa ekonomisk styrka

  Ett vanligt skäl till att ett aktiebolag skriver upp sina tillgångar är att det vill signalera ekonomisk styrka och/eller ge en mer rättvisande bild av dess tillgångar.

  En skattemässig fördel med en uppskrivning för ett bolag är att det kan göra större avskrivningar på tillgången än tidigare, då avskrivningarna ska beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

  Källa: LRF, Bokföringsnämnden och skattejurist på Skattebetalarna

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen