Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 februari

  Vd:n om Lantmännen Maskins problem: Säljs färre maskiner

  Lantmännen presterade sitt bästa resultat någonsin i fjol och styrelsen föreslår en rekordhög utdelning. Men vd Per Olof Nyman är samtidigt ödmjuk inför 2020 och pekar på klimatrisker och tecknen på en global avmattning. Och Lantmännen Maskin har fortsatt stora utmaningar.

  – Det har skett en nedgång i antalet sålda maskiner, säger Lantmännens vd Per Olof Nyman till ATL.

   Per Olof Nyman, VD och koncernchef Lantmännen.
  Per Olof Nyman, VD och koncernchef Lantmännen. FOTO: Lantmännen Maskin/Johan Olsson

  Som ATL berättade på måndagen redovisar Lantmännen ett resultat på drygt 1,87 miljarder kronor för 2019, jämfört med 1,38 miljarder året innan. Det är koncernens högsta resultatsiffra hittills.

  Per Olof Nyman vill särskilt lyfta fram Affärsområde Swecon – en återförsäljare av bygg- och anläggningsmaskiner i Sverige, Tyskland och Baltikum – som i fjol gjorde sitt bästa enskilda resultat någonsin på 514 miljoner kronor (440).

  – Det är en signifikant förbättring och avspeglar en hög aktivitetsnivå senaste åren, med många anläggnings- och vägprojekt i Sverige, där vi har en marknadsandel på nästan 50 procent. Det gör att vi snabbt gynnas av hög efterfrågan. Men vi har även flyttat fram våra positioner i Tyskland, säger Lantmännens vd Per Olof Nyman till ATL.

  Ser du några orosmoln 2020?

  – Klimatrelaterade händelser som extrem nederbörd eller värmebölja som vi hade 2018 är exempel på externa risker. I slutet av året har vi haft ett starkt etanolpris, vilket gynnat energidivisionen, men det är svårt att förutsäga hur priset utvecklar sig under året.

  Läs också: Urstarkt resultat för Lantmännen

  Har flera ben att stå på

  Nu väntar troligen även en global avmattning som snabbt kan slå mot Swecon om anläggningsprojekt börjar läggas på is, enligt Per Olof Nyman. Men en eventuell nedgång där vägs bland annat upp av den mindre konjunkturkänsliga bageridominerade livsmedelsdivisionen.

  Livsmedelsförsäljning går generellt bra också under lågkonjunkturer, säger han och pekar på styrkan i en diversifierad koncernportfölj. I dag utgörs den av totalt 25 olika affärsområden inom främst spannmålskedjan.

  Även problembarnet Lantmännen Maskin, som ingår i lantbruksdivisionen, gjorde en resultatförbättring under helåret 2019 med 8 procent till 9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 0,2 procent. Som ATL tidigare berättat har dock Lantmännen Maskin haft lönsamhetsproblem. Resultatet efter finansnetto blev till exempel –30,4 miljoner för helåret 2016. De senaste tre åren har resultatet dock vänt till plus igen.

  Ny vd

  Men orosmolnen kvarstår. Under tredje tertialet (september-december), sjönk rörelseresultatet med 7 miljoner kronor och rörelsemarginalen med -0,6 procent. Samtidigt sjönk bolagets nettoomsättning, alltså försäljningen, med 3 procent till 3,75 miljarder kronor under helåret 2019.

  Per Olof Nyman vill dock hellre fokusera på helårets resultatuppgång och nämner flera förändringar:

  – Vi tillsatte i fjol en ny VD i form av Leif Thorwaldsson och gjorde under året kostnadsbesparingar på ett 50-tal miljoner i verksamheten. Nu fortsätter vi titta på den totala kostnadsvolymen för att se över vår uppsättning av anläggningar. Men vi har i närtid inga omedelbara planer på att lägga ner några.

  Vad ligger bakom lönsamhetsproblemen?

  – Det har skett en nedgång i antalet sålda maskiner och då blir det mindre intäkter att sprida kostnaderna på. Vi har dock sett en förbättring under 2019, men det är fortsatt en ganska utsatt marknadsposition.

  Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl, som också deltog i intervjun med ATL, pekar på ”en strukturförändring i hela lantbruket”.

  – Gårdarna blir totalt sett färre men större och därmed blir antalet maskiner färre. Det är en trend vi ser i hela Europa, säger ordförande Per Lindahl.

  Styrelsen föreslår en utdelning till medlemmarna på totalt 730 miljoner. Finns det utrymme att dela ut mer sett till koncernens rekordresultat?

  – 730 miljoner är en rekordhög utdelning. Även återbäringen är något högre än i fjol. Men det är ingen rekordåterbäring, vilket beror på torkans fortsatta påverkan på lantbruksdivisionens resultat under våren 2019. Men tack vare starka resultatsiffror i övriga delar möjliggörs ändå höjningar, säger Per Lindahl.

  Utdelning till medlemmarna 2020

  Lantmännens styrelse föreslår att utdelningen till medlemmarna 2020 – som baseras på 2019 års resultat – ska uppgå till totalt 730 miljoner kronor (620).

  Återbäring och efterlikvid bör vidare höjas till 1,75 procent (1,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige. Återbäringen på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter bör sättas till 1 procent (0,5)

  Totalt föreslås återbäring och efterlikvid på motsvarande 205 miljoner kronor (157).

  Insatsutdelningen bör däremot lämnas oförändrad på 8 procent. Detta baserat på insatsernas nominella värde, motsvarande 237 miljoner (213)

  Utdelningen av insatsemissioner föreslås bli 288 miljoner (250).

  Källa: Lantmännen

  Utdelning – ATL reder ut

  Kooperationen Lantmännens medlemmar, alltså lantbrukarna, får utdelning som baseras på den medlemsägda Lantmännen-koncernens resultat.

  Det finns vissa likheter med börsbolags aktieutdelning till aktieägare.

  Det finns fyra olika utdelningsformer:

  1. Återbäring – som beräknas på sådant som lantbrukaren köper från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin, företag som ingår i lantbruksdivisionen.

  2. Efterlikvid – som beräknas på hur mycket (till exempel spannmål) en medlem säljer till Lantmännen Lantbruk, som utgör kärnverksamheten i Lantmännen-koncernen.

  3. Insatsutdelning – är en räntebaserad utdelning som bygger på en medlems insatskapital och emissionskapital.

  4. Insatsemission – som är delar av vinsten från Lantmännens industriverksamhet och som fördelas på medlemmarna. Hur stor andelen ska vara beslutas på den årliga Föreningsstämman.

  Genom att handla med emissionskapital kan en medlem omvandla emissionsinsatsen till reda pengar.

  Men den som vill köpa får del i framtida insatsutdelningar samt delta i kommande insatsemissioner.

  Källa: Lantmännen

  Mer ur helårsrapporten

  Nettoomsättningen blev drygt 48,5 miljarderkronor (43,9), en ökning med 10 procent, varav 7 procent härrör från organisk tillväxt, alltså tillväxt i befintlig verksamhet, exklusive förvärv.

  Division Livsmedel, som präglas av bageriverksamheten Unibake, uppvisar sitt högsta resultat någonsin på drygt 1 miljard kronor (787).

  Brödprodukter som bakas direkt i butik och frysta hamburgerbörd säljer som smör, liksom färska brödvarianter i Danmark och Finland.

  Totalt växte bageriverksamheten med 6 procent i fjol, jämfört med året innan. Målet är att den affären ska fortsätta växa.

  Lantmännen vill även öka sin produktionskapacitet på anläggningen i Kimstad utanför Norrköping där havre värmebehandlas för att användas som ingrediens i olika livsmedel.

  Till 2022 är målet att koncernens hela resultat efter finansnetto ska uppgå till 2 miljarder kronor.

  Källa: Lantmännen

  Fler nyckeltal för koncernen

  Helåret 2019 (i procent, justerat för jämförelsestörande poster)

  Avkastning på eget kapital: 9,7 (8,2)

  Rörelsemarginal: 4,3 (3,6)

  Soliditet: 42,5 (43,2)

  Målet är en soliditet på 40 procent och en avkastning på eget kapital efter skatt på minst 8 procent för att upprätthålla en stark balansräkning.

  Det är särskilt viktigt i en kooperation som inte kan ta in mer pengar från sin ägare via emissioner och/eller ta in riskkapital via externa ägare.

  Rörelsemarginalen har legat ganska konstant runt 4 procent de senaste fem åren, men detta nyckeltal är enligt vd:n inte Lantmännens primära mått på koncernens lönsamhetsgrad.

  I stället är man målsatt på soliditetsgrad och avkastning på eget kapital, då balansräkningen alltid står i fokus.

  Källa: Lantmännen

  Relaterade artiklar

  Till toppen