Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 oktober 2016

  Livsmedelsverket: Oacceptabelt höga dioxinhalter i äggen

  "Oacceptabelt", fler provtagningar och extra möten. ATL har tagit del av Livsmedelverkets rapport om dioxinhalterna i ägg.

   Helena Storbjörk Windahl, chef på livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket, säger att fler provtagningar kommer att göras 2017 och att alla inblandade tar händelsen på fullaste allvar.
  Bild 1/2 Helena Storbjörk Windahl, chef på livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket, säger att fler provtagningar kommer att göras 2017 och att alla inblandade tar händelsen på fullaste allvar. FOTO: Patrik Kroon Uppsala Sweden
   ATL har tagit del av Livsmedelsverkets hanteringsrapport om de höga halterna av dioxin i ekologiska ägg.
  Bild 2/2 ATL har tagit del av Livsmedelsverkets hanteringsrapport om de höga halterna av dioxin i ekologiska ägg. FOTO: Ann Lindén

  Den 12 oktober avslöjade Land Lantbruk att Livsmedelsverket (SLV) har konstaterat att nivåerna av miljögifterna dioxin och PCB är tre gånger högre i ekoägg än i konventionella ägg, och att nivåerna under de senaste tio åren ökat med i genomsnitt 6 procent per år.

  Med anledning av ökningen gjorde Livsmedelsverket en riskbedömning som tillsammans med en hanteringsrapport skulle offentliggöras senare.

  ATL har nu tagit del av den rapporten.

  ”Oacceptabelt”

  I rapporten skriver Livsmedelsverket att det totala intaget av dioxin och dioxinlika PCB som kommer från ekologiska ägg med funna halter är ”oacceptabelt” då ägg innehåller viktiga näringsämnen i en varierad kost.

  Livsmedelsverket uppmanar branschen att åtgärda halterna i de ekologiska äggen.

  Även om halterna är under gränsvärdena och bara ett prov överskridit åtgärdsgränsen för dioxinlika PCB så behöver trenden med ökande halter brytas så snart som möjligt.

  Ett ägg ökar dioxinintaget med 40 procent

  Livsmedelsverket skriver att det är företagens ansvar att se till att de livsmedel som produceras är säkra. Ett ekologiskt ägg ökar det dagliga intaget av dioxiner och dioxinlika PCB med 40 procent, skriver Livsmedelsverket vidare.

  Myndigheten kommer samarbeta med branschen och andra myndigheter för att hitta källan till de förhöjda halterna och därmed underlätta för företagen att kunna arbeta med att sänka halterna.

  Livsmedelsverket stöder kontrollerna

  Livsmedelsverket kommer även att ta fram en vägledning till kontrollmyndigheter som ansvarar för att följa upp höga halter av dioxiner och PCB i ägg på gårdsnivå. ”Det finns anledning att tro att kontrollmyndigheterna behöver mer stöd av Livsmedelsverket i dessa typer av ärenden och utredningar på gård”.

  – Vi måste ta det här på fullaste allvar. Jag tycker alla myndigheter och andra instanser som varit inblandade verkligen har tagit det på allvar. Nu måste vi hjälpas åt att ta reda på vad orsaken är och se till att halterna sänks, säger Helena Storbjörk Windahl, chef på livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket till ATL.

  Vid provtagningen 2003 och 2004 upptäcktes också höga halter av dioxin i ekologiska ägg. Då kunde de högre halterna härledas till fodrets innehåll av fiskmjöl med höga dioxinhalter. Vet ni om det är fodret som är källan även denna gång?

  – Det kan vi inte säga ännu. Vi jobbar tillsammans med Jordbruksverket för att ta reda på källan. Fodret är inte helt ur leken men vi vill inte smala in vårt sökande på bara fodret utan letar efter fler källor, säger Helena Storbjörk Windahl.

  Ett av de områden som undersöks är lokala källor hos respektive företag, exempelvis stallmiljö eller utemiljö, som skulle kunna bidra till att öka dioxinhalterna.

  Fler provtagningar

  En intensivare dialog med branschen har inletts och ett antal telefonmöten har hållits, men Livsmedelsverket kommer även att kalla till ett branschmöte under hösten.

  – Inget datum är ännu satt men det är snart november så det brinner i knutarna, säger Helena Storbjörk Windahl.

  Ytterligare en riskhanteringsåtgärd som Livsmedelsverket har beslutat genomföra är utökad provtagning av ekologiska ägg under 2017.

  – Vi har avsatt 100 000 kronor utöver den tidigare satta summan för att göra fler analyser. De är ganska dyra att göra så jag törs inte säga hur många fler det blir till antalet, säger Helena Storbjörk Windahl.

  Är du förvånad över de starka reaktionerna kring dioxinhalterna i de ekologiska äggen?

  – Nej, alla har rätt att reagera på sitt sätt. Konsumenterna som hört av sig har varit oroade eftersom de valt ekologiska ägg för att de tror att de ska vara bättre än konventionella.

  Läs mer: Ekoägg tre gånger giftigareLäs mer: Mindre fiskmjöl i ekofoderLäs mer: Lokal miljö möjlig bakom gift i ekoäggLäs mer: Producenten: ”Ägg har ett oförtjänt dåligt rykte”

  Relaterade artiklar

  Till toppen