Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 december 2017

  Livsmedelsverket gör tummen ner för gmo-märkning

  Obligatorisk märkning av produkter av djur som ätit genmodifierat foder vore dyrt, krångligt och inte efterfrågat, menar myndigheten.

  FOTO: Lars Vernersson

  Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag undersökt intresset bland konsumenter och livsmedelsproducenter för en obligatorisk märkning av mat som gjorts på djur som fått genmodifierat foder. Slutsatsen som dras är att intresset är lågt i konsumentföreningarna och bland producentorganisationerna är inställningen överlag direkt kritisk.

  Inga tester

  Det finns inga tester som kan visa om ett djur ätit genmodifierat foder. En märkning skulle därför kräva dokumenterad spårbarhet för ett djurs utfodring för hela dess liv, och för dess foder från fältet råvarorna odlats på. Det skulle vara tidskrävande, krångligt och därmed dyrt för livsmedelsföretagen, enligt Livsmedelsverket. Med tanke på att de konsumentföreningar som lämnat synpunkter inte ser märkning av gmo-utfodrade djurprodukter som något prioriterat är det inte proportionerligt att införa några krav på sådana, anser myndigheten.

  Inget gmo-foder till svenska djur

  En obligatorisk märkning skulle dessutom antagligen inte användas mer än i undantagsfall. Svenska djur utfodras inte med genmodifierat foder som en följd av frivilliga ställningstaganden av branscher och enskilda företag. För importerade produkter från andra EU-länder är det enligt Livsmedelsverket tveksamt om ett märkningskrav skulle hålla på grund av reglerna för den inre marknaden. EU-kommissionen har undersökt, och avfärdat, möjligheterna för att införa gemensamma märkningsregler.

  Regler för gmo-märkning

  Livsmedel och foder som innehåller genmodifierade ingredienser måste märkas enligt EUs regelverk. I Sverige är det ovanligt med genmodifierad mat och genmodifierat foder är i stort sett obefintligt.

  LÄS MER: Märkning av produkter från genmodifierade djur utredsLÄS OCKSÅ: Odlingen av genmodifierade grödor ökarPREMIUM: Innovativa lantbrukare får prärien att blomstra

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen