Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 augusti 2000

  Liten risk för samma sak i Sverige

  Samma danska gård som exporterade den nu BSE-misstänkta tjuren till Norge, har också exporterat djur till Sverige. Detta har ökat oron för att galna ko-sjukan också spritts till Sverige. Men det finns i nuläget inte mycket som pekar på en sådan utveckling, varför svenska myndigheter tills vidare valt att avvakta.

  Laborator Marianne Elvander på Statens
  veterinärmedicinska anstalt är en av dem kan frågan
  bäst i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt
  följer tillsammans med Jordbruksverket utvecklingen för
  att kunna vidta åtgärder om misstanken om BSE i Sverige
  skulle komma att stärkas.  Varför misstänker Norge BSE?  – Vid obduktion av den nu aktuella tjuren upptäckte man
  de för sjukdomen typiska hålrummen, vacuoler i hjärnan,
  säger Marianne Elvander.  Hade djuret visat upp de typiska symptomen för
  sjukdomen man sett på TV-bilder, som ostadig gång?
  – Nej, efter det danska BSE-fallet införde Norge obligatorisk
  obduktion av alla djur importerade från Danmark. Det var
  då, inte på grund av andra symptom, som sjukdomsmisstanken
  uppkom?  Gjordes någon vidare undersökning i Norge?
  – Ja, det misstänkta delarna i hjärnan infärgades
  och man hittade då inte de smittsamma prionerna. Detta anses
  vara en säker metod, varför avsaknaden på prioner
  starkt pekar MOT att det rör sig om BSE. Såvida det
  inte uppstod något fel vid infärgningsmetoden, men
  norrmännen är vana vid det här så det borde
  inte ha gjort det. Proven har nu skickats vidare till England
  för vidare analys.  Men om det trots allt skulle visa sig att den norska
  tjuren drabbats av BSE, hur stor är då risken att BSE-smittade
  djur från samma gård också exporterats till
  Sverige?  – I sådana här sammanhang intresserar man sig för
  djur som är födda samma år och som fått
  samma foder. Vad vi vet i dag exporterades djur från den
  danska gården till Sverige 1992, 1994, 1995, 1998 och 1999.
  Alltså inte 1996, det år som den till Norge exporterade
  kalven uppgetts vara född. Men om danskarna skulle rapportera
  att något misstänkt djur trots allt hade exporterats
  till Sverige, så kommer det bli föremål för
  en mycket ingående analys.  Hur skulle BSE kunna ha kommit till den danska gården?
  – Vetenskapligt sätt är man i dag övertygad
  om att BSE sprids till djuren via kött- och benmjöl.
  I det danska fallet från i våras, visade det sig att
  man slarvat och korna hade fått kött- och benmjölsfoder.
  Eftersom danskarna var senare att införa förbud för
  kött- och benmjölsfoder, har danska veterinärmyndigheter
  varnat för att nya fall kan komma att hittas i Danmark. Den
  nu aktuella danska gården anses välskött och om
  det finns någon sådan misstanken mot den vet vi inte.
  Men Sverige var ju tidiga att införa förbud
  för kött- och benmjölsfoder. Är vi då
  på den säkra sidan?  – Det svenska förbudet kom redan 1991, så ju längre
  tiden går desto mindre borde risken vara. Vi tror egentligen
  att det i dag bara finns två möjligheter att sjukdomen
  kommer till Sverige, antingen genom illegal import av kött-
  och benmjölsfoder eller genom importdjur som i Norgefallet.
  Men är man verkligen så säker på
  att sjukdomen sprids via kött- och benmjöl? Finns det
  inte andra smittvägar?
  – Misstankarna mot kött- och benmjöl har snarare
  stärkts vetenskapligt. Nobelpristagaren Stanley Prusiner
  har i en nyligen publicerad studie överfört genen som
  kodar av för den normala variaten av proteinet från
  nötkreatur till en mus. När musen sedan utsatts för
  scrapie, har en förändring skett av det normala proteinet
  till det sjukliga prionen.. Många frågetecken återstår
  men undersökningen stärker sambandet att scrapie ligger
  bakom uppkomsten av BSE.

  Olle Sjökvist

  Relaterade artiklar

  Till toppen