Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 mars

  Lättnad efter uppgörelse om småskalig vattenkraft

  Många kraftverksägare har varit hårt pressade efter hotet om krav på nyprövning. Nu kan de andas ut. Jan-Åke Jacobsson på Svensk vattenkraftförening är glad över att de gamla rättigheterna respekteras.

   Kraftverksägarna Anders och Helena Bjursell i Tråvad är lättade efter beslutet att inte nypröva småskaliga vattenkraftverk.
  Kraftverksägarna Anders och Helena Bjursell i Tråvad är lättade efter beslutet att inte nypröva småskaliga vattenkraftverk. FOTO: Henrik Dammberg

  Det var i förra veckan som fem riksdagspartier ingick en överenskommelse om framtiden för vattenkraften. Alla små vattenverk som bedriver sin verksamhet på äldre rättigheter utan moderna tillstånd kan andas ut, tills vidare. Dessa äldre rättigheter accepteras.

  – Det låter härligt och känns väldigt gott, säger Anders Bjursell, som har ett vattenkraftverk i Lidan utanför Tråvad i Västergötland, med anor från 1600-talet.

  Enklare och billigare process

  Länsstyrelsen har krävt att han ska söka nyprövning för sitt verk, som om det aldrig funnits. Kostnaden för en sådan prövning på flera hundra tusen kronor hade Anders behövt stå för själv. Men när den äldre rätten nu godkänns kommer hans verk bara att behöva genomgå en omprövning.

  – Det blir skillnad. Vid en omprövning behöver effekterna för miljön inte beskrivas så ingående. Det blir en enklare och billigare process. Jag kan tänka mig att kostnaden blir hälften eller mindre jämfört med en nyprövning, säger Daniel Johansson, på länsstyrelsen i Västra Götaland.

  De kraftverksägare som redan hunnit söka om nya tillstånd omfattas dock av de gamla bestämmelserna, erfar ATL.

  De kraftverksägarna som nu ansöker om omprövning kommer därtill att kunna få 85 procents ersättning för kostnader för denna samt åtgärder för att skapa förbipassager för fiskar. Dessa medel ska tas ur en fond som de stora vattenkraftsbolagen ska betala in till. I vissa fall kan bidrag även lämnas till dem som redan är i gång med sin tillståndsprocess enligt de gamla reglerna.

  ”Vettig lösning”

  För Svensk vattenkraftförening, SVAF, är överenskommelsen en framgång. De cirka 1 600 småskaliga vattenkraftverken har varit satta under hård press och många har fruktat att de ska behöva lägga ner sin verksamhet.

  – Det känns som en vettig lösning att de gamla rättigheterna respekteras. Vi kan nu släppa tillståndsfrågan och koncentrera oss på villkoren. Vi är emot utrivningar av kraftverkens dammar, men har inget emot att anlägga fiskvägar, säger Jan-Åke Jacobsson på SVAF.

  Undantag ska användas

  I partiernas överenskommelse ingår det att Sverige fullt ut ska använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU:s miljörätt ger. Det finns olika möjligheter att bevilja undantag med lägre miljökrav beroende på de lokala förutsättningarna.

  Avsikten verkar inte vara att skriva in detta i lagen. Istället ska det formuleras som ett direktiv för myndigheterna att jobba utefter. Något som juristen Viktor Falkenström känner sig något skeptisk till.

  – Hur ska detta göras i praktiken? Lagtexten säger att miljökraven ska beaktas som förut vid tillståndsgivning. Det kan bli så att länsstyrelserna går på en strängare linje, säger Viktor Falkenström, som har tillståndsprövningar som specialitet och sitter i styrelsen för Värmland Dalslands vattenkraftförening.

  Besvikelse för sportfiskare

  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har gjort en preliminär analys av överenskommelsen och anser att den är en besvikelse i många delar. Förbundet menar att små kraftverk ofta ger en låg samhällsnytta i förhållande till de värden fritt strömmande vattendrag kan skapa genom att producera biologisk mångfald, sportfiske och fisketurism.

  – Vi tycker det är rimligt att en del av dessa läggs ned eftersom dammarna förstör lek- och uppväxtområden för många arter. Legaliserandet av äldre rättigheter gör att det svårare att åtgärda tusentals dammar som inte bidrar alls till elproduktion och som ofta inte har någon annan viktig funktion, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.

  Inga omprövningar i år

  Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att avvakta den nationella plan för prövning av vattenverksamheter som Havs- och vattenmyndigheten, energimyndigheten och Svenska kraftnät nu ska ta fram. Några omprövningar inleds inte förrän nästa år.

  – Fram till dess kommer vi inte aktivt att gå ut och jaga ikapp dem som inte ansökt om tillstånd. Men kommer det in klagomål om misskötsel, då kommer vi att utöva tillsyn som vanligt, säger Daniel Johansson på länsstyrelsen i Västra Götaland, med ansvar för omkring 300 vattenkraftverk.

  Därefter är det tänkt att alla tillstånd för svenska vattenkraftverk ska omprövas under en 20-årsperiod. Kraftverksägaren Anders Bjursell i Tråvad hoppas att det ska gå snabbare.

  – Det är inte säkert att man lever om 20 år och det finns inget värre än att gå och vänta. Jag bygger gärna en fisktrappa, säger Anders Bjursell.

  Läs också: Partier överens om småskalig vattenkraftLäs också: Ledare: Dags att sätta stopp för utrivningsvansinnet

  Överenskommelsen i punktform

  • Kraftverkens äldre rättigheter accepteras som tillstånd.

  • Det är slut med nyprövningarna, som om kraftverken aldrig funnits.

  • Från och med 2019 ska det göras omprövningar av tillstånden, vilket är en mindre djup prövning.

  • Möjlighet att få bidrag på 85 procent ur en fond för kostnader för omprövning och åtgärder.

  • Kraftverksägare behöver inte betala konkurrerande intressens rättegångskostnader.

  • Sverige ska fullt ut använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EUs miljörätt ger.

  • På 20 år ska alla vattenkraftverks tillstånd omprövas. Det ska göras systematiskt, vattendrag för vattendrag.

  • De nya tillstånden kommer att ges på upp till 40 år.

  • Småskalig vattenkraft ska värnas, men kraven på vattenkvalitet och miljö ska beaktas vid prövningen.

  • Bakom överenskommelsen står partierna S, MP, M, C och KD.

  Till toppen