Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 april

  Lantmäteriet på väg upp ur diket

  Handläggningstiderna hos Lantmäteriet faller nu kraftigt. Dunderkuren verkar ha hjälpt även om det fortfarande finns ett berg av gamla ärenden att beta av.

   Tiden för fastighetsbildning inom skog- och jordbruk har fallit från som mest 52 veckor till 29 veckor.
  Bild 1/2 Tiden för fastighetsbildning inom skog- och jordbruk har fallit från som mest 52 veckor till 29 veckor. FOTO: Mostphoto
   Vid årsskiftet fick Lantmäteriet ny generaldirektör, väg- och vatteningenjören Susanne Ås Sivborg.
  Bild 2/2 Vid årsskiftet fick Lantmäteriet ny generaldirektör, väg- och vatteningenjören Susanne Ås Sivborg. FOTO: Lantmäteriet

  – Vi kämpar på, säger Thomas Öberg, chef på region Nordöst, den ena av de två lantmäteriregioner som Sverige nu består av. Tidigare var de fyra.

  När det var som värst, i slutet av 2016, toppade den genomsnittliga handläggningstiden runt 50 veckor efter att ha stigit under flera år. Orsaken var det kraftiga bostadsbyggandet som gav två effekter. Byggbolagen köpte över lantmätare till den privata sidan samtidigt som ärendemängden steg över alla bräddar.

  Bostadsminister Peter Eriksson tog av sig silkesvantarna, sparkade styrelsen och generaldirektören. Samtidigt valde några divisionschefer att sluta. En tillfällig chefsorganisation tillsattes.

  Kapade köer

  Kuren ser nu ut att börja verka. Andra halvåret 2017 var handläggningstiderna nere under 20 veckor i snitt. Utom för skog- och jordbruk. Men även där har tiderna kortats betydligt.

  – Vi insåg själva att utvecklingen inte var hållbar och har gjort stora krafttag ända sedan början av 2017, när vi fick uppdraget av regeringen, säger Thomas Öberg.

  Det fanns ett arv av äldre ärenden som hindrat arbetet och som betades av. Organisationen byggdes om. Istället för 50 vägar in till Lantmäteriet skapades en.

  – All post kommer till ett ställe i Gävle där man behandlar ärendena mer likartat och rationellt. Ansökningarna läggs inte på hög för att vänta på en handläggare. När de väl kommer till en handläggare är de klara att handläggas. Och då kan vi också avvisa ärenden som inte går att genomföra, säger Thomas Öberg.

  Ny generaldirektör

  Detta förändringsarbete gjordes samtidigt som organisationen blödde personal. 150 personer lämnade Lantmäteriet 2017 vilket möttes med att anställa ännu fler, 250 personer under samma år. Vid senaste årsskiftet fick verket dessutom en ny generaldirektör, väg- och vatteningenjören Susanne Ås Sivborg, med förflutet från Patent- och registreringsverket. Ytterligare några nyckelpersoner köptes över från den privata sidan för att tjänstgöra som divisionschefer på verket.

  Under denna tid har bostadsbyggande i städer prioriterats och landsbygden fått stå tillbaka. Trots det har effekterna märkts även där.

  Tiden för fastighetsbildning inom skog- och jordbruk har fallit från som mest 52 veckor till 29 veckor. Samtidigt har mängden ärenden för perioden 2015-2017 minskat från cirka 1 500 till 1 200. Varför de minskat berättar inte statistiken men minskningen bör ha spelat in för att få ner handläggningstiderna.

  Även tiderna för handläggning av nybyggnation inom jord och skog har minskat men där är antalet ärenden väldigt få, 38 ärenden under hela 2017.

  LÄS OCKSÅ: Fastighetsregistret rensar bort servitutLÄS OCKSÅ: Ny GD till Lantmäteriet ska lösa problemenLÄS OCKSÅ: Myndigheterna ska avskaffa sig själva (Debatt)LÄS OCKSÅ: Statskontoret: Lantmäteriet har lång väg kvar

  Stormaktsverket

  Lantmäteriet bildades 1628.

  Idag omsätter verket 1,8 miljarder kronor varav 67 procent kommer från avgifter och ersättningar. Resten kommer från Näringsdepartementets anslag.

  Lantmäteriet har cirka 2 000 anställda på 50 orter.

  Verksamheten leds från Gävle av generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

  Till toppen