Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 oktober 2018

  Lantmännen minskar fem procent

  Lantmännen redovisar ett rörelseresultat på 1 058 miljoner till och med andra tertialet i år. En nedgång med 5 procent jämfört med 1 112 miljoner för samma period i fjol.

   Sämre spannmålsskörd på grund av torkan och ett lägre etanolpris var negativt för resultatet.
  Sämre spannmålsskörd på grund av torkan och ett lägre etanolpris var negativt för resultatet. FOTO: Mostphotos

  Resultatet redovisas efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster.

  Bakom siffran ligger bland annat ett lägre resultat i division Lantbruk till följd årets låga spannmålsskörd, men även en resultatförsämring inom division Energi. Effekterna av den låga skörden kommer även synas i resultatet för tredje tertialet.

  ”Lantmännen som helhet fortsätter att utvecklas väl men årets andra tertial har givetvis dominerats av den torra och varma sommaren som haft en stor påverkan på våra verksamheter och på våra ägares gårdar”, säger Per Olof Nyman, VD och koncernchef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.

  Svaga spannmålsskörden bakom lägre resultat

  Division Lantbruk redovisar ett lägre resultat än föregående år, 226 miljoner (266). Försämringen beror till fullo på den svaga spannmålsskörden. ”Effekterna av torkan och värmen ställer bland annat stora krav på divisionens förmåga att förse industriverksamheten med spannmål, och efterfrågan på foder och vallfrö har varit mycket stor under sommaren”, enligt pressmeddelandet.

  Division Energi redovisar samtidigt ett resultat på 152 miljoner (252). Bakom det stora resultattappet ligger bland annat ett lägre etanolpris än 2017. Torkan och värmen har också påverkar försäljningen av alkylatbensin negativt.

  Stabil utveckling för unibake

  Division Livsmedel visar på ett förbättrat resultat på 556 miljoner (504) Cerealia har fortsatt sin positiva utveckling ”främst tack vare förbättringsarbete och genomförda besparingar”, heter det i pressmeddelandet. Lantmännen Unibake fortsätter att utvecklas stabilt och redovisar ett resultat i nivå med föregående år.

  Även affärsområde Swecon visar på starkare siffror. Resultatet landade på 219 miljoner (204). Bland annat har Swecon vunnit marknadsandelar på den växande tyska marknaden.

  Affärsområde Fastigheter redovisar ett resultat till och med andra tertialet på 140 miljoner (139).

  Relaterade artiklar

  Till toppen