Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 januari 2017

  Lantmännen vill fördubbla ekoinvägningen

  Lantmännen vill möta den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel och sätter upp målsättningen att fördubbla invägningen av ekologisk spannmål till 200 000 ton till 2020.

  FOTO: JFs Pic - Factory Thielemann, Mostphotos

  – Vi har sett en stark efterfrågan på ekologisk mjölk, grönsaker och kött en längre tid men det är först det senaste året eller året och ett halvt som vi sett en kraftig ökning inom spannmål, säger Mikael Jeppsson, Lantmännens spannmålschef.

  Den ekologiska odlingen har ökat i Sverige och ekologiskt odlad åkermark utgör nu cirka 15 procent av den totala åkermarken. När Lantmännen nu fördubblar sin invägning så uppgår den till cirka 6 procent av koncerns invägning.

  – Den ekologiska odlingen är långt mycket större men mycket stannar kvar på gården som foder. Men för att vi ska kunna möta den här efterfrågan måste mer ekologiskt spannmål komma ut på marknaden.

  Men nu sker det mycket på marknaden för ekologiska spannmålsprodukter, inte minst drycker, menar Mikael Jeppsson.

  – Tidigare sålde vi kanske 200 till 300 ton ekologiskt maltkorn men nu ökar behovet till fem, sex tusen ton och de ekologiska ölsorterna ökar dramatiskt.

  De grödor man är främst intresserad av är ekologiskt odlad kvarn- och fodervete, grynhavre och maltkorn men även proteingrödor.

  – Det handlar om proteingrödor som behövs i den ekologiska foderproduktionen som åkerböna, ärter och raps, säger Mikael Jeppsson.

  Den ökning Lantmännen hoppas på inkluderar alla dessa grödor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen