Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 maj

  Lantmännen växlar upp i Nordeuropa

  Lantmännen vill stärka sin position i norra Europa och ser stor potential i havre. Det berättade vd Per-Olof Nyman på kooperationens föreningsstämma i Stockholm på onsdagen.

   Lantmännens vd Per Olof Nyman vid 2019 års föreningsstämma.
  Lantmännens vd Per Olof Nyman vid 2019 års föreningsstämma. FOTO: David Gustavsson

  Lantmännen ska successivt öka sitt fokus på norra Europa och koncernen ”går in i en tillväxtfas” i regionen från och med 2020, konstaterade vd Per Olof Nyman på stämman. På sikt vill koncernen även bli en viktig aktör i de snabbväxande ekonomierna i Afrika och Asien.

  – Vår naturliga hemmamarknad är inte Sverige. Vi måste ha en betydligt större marknad än så när vi omsätter över 40 miljarder, sa han under Lantmännens föreningsstämma 2019 i Stockholm på onsdagen.

  Han pekade på fjolårets förvärv av en finsk nötfoderaffär som ett viktigt led i att stärka koncernens närvaro i hela Östersjöområdet. Lantmännen har länge haft sikte på den finska fodermarknaden efter stora foderframgångar i Sverige, enligt Per Olof Nyman. Bolaget har nu en marknadsandel på 35 procent på den finska nötfodermarknaden. Sedan 2017 äger man även en finsk spannmålsaktör.

  – Vi är glada över de finska förvärven och är nu marknadsandelsmässigt tvåa på området lantbruksnära verksamhet i Finland, sa Per Olof Nyman.

  Genom förvärven i Finland kan Lantmännen även köpa in spannmål direkt från finska bönder. Det gör det också möjligt att lasta större godsfartyg med spannmål från både Finland och Sverige, vilket ger stortdriftsfördelar.

  Lantmännen vill även stärka sin position i Baltikum genom förvärv. Koncernen är redan en dominerande spannmålsaktör i regionen. Detta genom sitt 50-procentiga ägande i Scandaga som delägs tillsammans med Lantmännens danska motsvarighet DLG som innehar resterande andel.

  – Den totala spannmålsproduktionen har vuxit från 5-6 miljoner ton årligen till 10 miljoner ton på bara 4-5 år, säger Per Olof Nyman och tillägger att baltiska förvärv också är intressant för Lantmännens etanolproduktion som köper in 600 000 ton spannmål om året, sa Per Olof Nyman till ATL under en paus mellan föredragen.

  ATL har tidigare berättat att Lantmännen nu även storsatsar på havre som efterfrågas allt mer av konsumenter och fodertillverkare. Tidigare i år tog koncernen över Tate & Lyles anläggning för havreproduktion utanför Norrköping. Anläggningen kan hantera och vidareförädla 55 000 ton havre.

  – Vi har i dag en stark position på havremarknaden. Havre är också intressant ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv, sa Per-Olof Nyman.

  På anläggningen i Kimstad utvinner Lantmännen havreprotein som används som ingrediens i bland annat havremjölk.

  – Havre tar allt större del av marknaden och där vill vi också vara med. Försäljningen av havredryck ökar ju till exempel enormt och Otley bygger två nya produktionsanläggningar i USA. Det är en exponentiell tillverkningsökning på havreområdet just nu, sa Per Olof Nyman som tror att koncernen bör fortsätta att främst vara en tillverkare av ingredienser till livsmedel, då det är mycket kostsamt att vara slutproducent.

  Lantmännen har tidigare kommunicerat att havresatsningen är ett led i strategin ”Jord till bord 2030” som kretsar kring lönsam och hållbar produktion.

  Strategins mål är att kooperationen och koncernen ska bli ”en ledande aktör i spannmålens värdekedja från jord till bord i norra Europa”. Den ska därtill leda ”utvecklingen för hållbara lösningar” samt vara ”det mest innovativa företaget” i sin bransch.

  Per Olof Nyman talade sig också varm för Unibake, Lantmännens internationella bröd- och bageriverksamhet som enligt vd:n skördat stora framgångar.

  – Vi har nu en stark position i Europa när det kommer till frys- och ”bake off”-bröd och även Unibake-närvaro i Ryssland och USA, sa han och tillade att även snabbväxande tillväxtländer i Afrika och Asien och är högintressanta för dels Unibake, dels Lantmännen Aspen.

  Per Olof Nyman passade även på att hylla Swecon, koncernens återförsäljare av Volvomaskiner, som i fjol nådde en än högre lönsamhetsnivå än tidigare.

  – Vi är Volvos största återförsäljare och ser gärna att den affären blir ännu större, då vi genomsnittligen tjänar mer på andra affärsområden än på spannmålsaffären, sa Per Olof Nyman.

  Relaterade artiklar

  Till toppen