Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 maj

  Lantmännen gör om – slutar ta emot vissa grödor

  Lantbrukare som levererar till Lantmännen kan behöva ändra sin odling. Företaget ska ta emot färre grödor och styra dem till vissa mottagningar.

   Åkerböna.
  Åkerböna. FOTO: Ann Lindén

  Flera av de senaste årens skördar har varit stora och svåra för Lantmännen att hantera, trots åtgärder för att öka kapaciteten. Intensiteten i inleveranserna är större och dessutom har vattenhalterna i det inlevererade blivit allt högre.

  – Det har varit tufft att hantera skörden utan långa väntetider. Både på gårdshämtning, torkning och i mottagningar, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen Lantbruk.

   Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen.
  Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen. FOTO: Helena Holmkrantz/Lantmännen

  Att ha ett stort sortiment med många grödor och sorter som ska flyttas mellan olika platser är dessutom mycket kostsamt. Därför gör Lantmännen flera åtgärder för att effektivisera flödet.

  Inför årets skörd har en extra lagringspremie på 50 kronor per ton införts för maltkorn och grynhavre som levereras efter den 1 januari. Torktaxan för vattenhalter över 22 procent har höjts och maximal vattenhalt i torkavtalen har sänkts från 24 till 22 procent.

  Skörd 2021 ska Lantmännen ta emot färre grödor och sorter i skörd, några tas inte emot alls och samtidigt ska varorna styras mot rätt mottagning genom ortjusteringar som även höjs generellt.

  – Frakten som är kopplad till transporten ska täckas av ortsjusteringen, det är huvudprincipen. Så dels ändrar vi ortsjusteringarna utifrån nuvarande fraktläge, dels har vi gjort en del styrningar för att vi verkligen vill styra varan till rätt ställe. Det innebär att vi höjer justeringarna för en del ställen och sänker för andra för att få bättre styrning till de orter vi vill att lantbrukaren ska leverera.

  – Hela syftet med förändringarna är att vi vill förbättra effektiviteten med bättre fyllnadsgrad, färre torkbyten i våra silor och minskade interntransporter för att kunna betala ett så högt spannmålspris som möjligt, säger Mikael Jeppsson.

  I förlängningen innebär åtgärderna att odlingen av vissa grödor och sorter koncentreras mer i olika delar av landet beroende på närhet till leveransplats.

  Johan Karlzén, ordförande för Spannmålsodlarna, har förståelse för effektiviseringarna.

  – Det har ju behövts göras något i spannmålsaffären länge, så det är tacksamt att de reagerar och att det händer något nu. Bara det genererar ett högre spannmålspris. Det måste synas på avräkningen. Gör man dessa förändringar och det inte påverkar spannmålspriset positivt, då har de gjort fel.

   Johan Karlzén.
  Johan Karlzén. FOTO: Ola Torkelsson

  De som kan påverkas negativt av förändringarna är främst mindre lantbruk utan lagringsmöjligheter.

  – Ja, det blir ju så. Det är ett led i en rationaliseringsprocess. Det blir ett antal lantbrukare som drabbas och som får tänka om hur man ska hantera sin skörd framöver.

  Att åkerböna inte ska tas emot längre tycker Johan Karlzén är feltänkt.

  – Vi behöver inhemskt producerat protein.

  Enligt Mikael Jeppsson har det varit för små volymer.

  – Vi har tagit emot totalt 1 000 ton åkerböna på sex ställen i landet, det är små volymer som tar mycket kapacitet. Foderindustrin är inte intresserad av att köpa åkerböna till de marknadspriser som gäller. Därför tar vi bort den.

  Några av de grödor som inte längre ska tas emot i skörd och inte ska tas emot alls är ekologiska.

  – Då den ekologiska odlingen är den mest lönsamma för många bönder är det viktigt att marknadens aktörer kan ta emot och göra bra affärer på den, säger Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska lantbrukarna.

  Han uppmanar ekologiska lantbrukare att se över sina möjligheter att leverera spannmål.

   Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.
  Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: Ekologiska Lantbrukarna

   

  Lantmännens nya villkor från och med 2021

  Varor som inte ska tas emot:

  Åkerböna

  Rågvete KRAV

  Foderärt KRAV

   

  Varor som inte längre ska tas emot i skörd:

  Reppevete Natur +

  Vårvete Quarna

  Havre högfett, Fatima

  Oljeväxt Holl

  Oljeväxt KRAV

  Linfrö

  Kärnmajs

  Fodervete KRAV 2-årskarens

  Foderkorn KRAV 2-årskarens

   

  Utöver detta minskas sortimentet på ett antal anläggningar där vissa sorter försvinner från en anläggning men tas emot av en annan.

  Andra året med egen soja

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen