Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 augusti

  Lantmännen satsar på åtgärdspaket till lantbrukare

  Lantmännen satsar 220 miljoner kronor för att förbättra läget för lantbrukare i den svåra torkan. Under september görs den första utbetalningen till medlemmarna.

   Som kooperativt företag vill Lantmännen göra extraordinära åtgärder för att hjälpa sina medlemmar och ägare i torkan, menar Per Lindahl, styrelseordförande för Lantmännen.
  Som kooperativt företag vill Lantmännen göra extraordinära åtgärder för att hjälpa sina medlemmar och ägare i torkan, menar Per Lindahl, styrelseordförande för Lantmännen. FOTO: Lantmännen

  Foderbrist och kraftigt reducerade skördar är ett hårt slag mot lantbrukare. Spannmålsskörden pågår fortfarande och det dröjer innan de fulla konsekvenserna av årets extremtorka är helt klarlagda. Men generellt är alla lantbrukare drabbade och läget är mycket allvarligt för många.

  – Sveriges lantbrukare och tillika våra medlemmar och ägare av Lantmännen har hamnat i en väldigt svår ekonomisk situation, säger Per Lindahl, styrelseordförande i Lantmännen.

  Lantmännen går nu in med ett åtgärdspaket och satsar runt en kvarts miljard på sina medlemmar.

  – Är man ett kooperativt företag så både kan vi, och vill vi, göra extraordinära saker i en sådan här situation, säger Per Lindahl.

  Åtgärdspaketet innehåller bland annat extra återbäring och efterlikvid på två procent baserat på handeln med Lantmännen under årets första åtta månader. Utbetalningen görs i två steg, dels i början på september i år och dels i början av 2019.

  – Vi vill göra något som märks direkt och visa lantbrukare att de inte står ensamma i det här, säger han.

  Som ATL skrev om i fredagstidningen tvingas många lantbrukare köpa tillbaka spannmålskontrakt eftersom de kraftigt reducerade skördarna gör att de inte kan uppfylla avtalen. Det kan bli en kostsam affär eftersom spannmålspriserna stigit kraftigt under sommaren och blir därmed ytterligare en ekonomisk börda i ett redan tufft läge.

  – Som princip har vi sagt att de kontrakt man gett sig in i ska man också hålla. Det är viktigt ur rättviseskäl gentemot alla andra odlare, säger Per Lindahl.

  Tar bort avgift

  En del i åtgärdspaketet är däremot att Lantmännen tar bort avgiften på 10 öre per kilo som lantbrukare måste betala vid återköp. Detta gäller retroaktivt för alla som löst in avtal under året. Avgiften är till för att täcka de extra kostnader Lantmännen har för att skaffa fram volymer för att i sin tur uppfylla sina åtaganden.

  – Den kostnaden är relativt betydande men vi tycker det känns mer rättvist mot lantbrukaren att vi också ska ta en kostnad för det här, säger han.

  Proteinavdrag för kvarnvete med för låga proteinhalter för skörd 2018 har också tagits bort. Dessutom införs extra rabatt och tillägg på 2 procent på handel med Lantmännen under resten av året. Utöver det sänks räntesatsen på Lantmännens finansieringstjänst med 1,5 procent under perioden 1 september 2018 till 31 mars 2019.

  – Om svenskt lantbruk förlorar 10 miljarder på torkan så kommer inte det här att förändra så mycket, men vi vill dra vårt strå till stacken och göra det vi kan på ett så kraftfullt sätt så möjligt, säger Per Lindahl.

  Hur kommer Lantmännens ekonomiska resultat påverkas av torkan?

  – Exakt hur det slår, vet vi inte, men vi vet att vi får ett sämre resultat. Vi är ett spannmålsföretag som jobbar med stora volymer av spannmål och de volymerna finns inte i år, vilket gör att vi får betydligt högre kostnader i vår verksamhet.

  LÄS OCKSÅ: Väder inte Force majeureLÄS OCKSÅ: Tidiga priskontrakt förvärrar läget för odlare

  Till toppen