Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 november 2019

  Maskinjätte betalar inte skulder i tid

  Lantmännen Maskin har fått 38 betalningsanmärkningar sedan 2017 och skulderna uppgår tillsammans till drygt 209 238 kronor. I 33 fall är det företag som inte fått betalt i tid. Bolaget medger nu för ATL att det brustit i sina fakturarutiner – men att man tillsammans med Kronofogden nu ska ha fått bukt med problemen.

   Lantmännen Maskin medger för ATL att bolaget brustit i sina fakturarutiner, men säger att man tillsammans med Kronofogden nu ska ha fått bukt med problemen.
  Lantmännen Maskin medger för ATL att bolaget brustit i sina fakturarutiner, men säger att man tillsammans med Kronofogden nu ska ha fått bukt med problemen. FOTO: Mostphotos

  Lantmännens dotterbolag Lantmännen Maskin, som är återförsäljare av lantbruksmaskiner, hade en omsättning på närmare 3,9 miljarder kronor i fjol. ATL:s genomgång, med hjälp av insynsverktyget Syna, visar att bolaget totalt har fått 36 betalningsanmärkningar från 2017 och fram till början av augusti i år. Ytterligare två anmärkningar på totalt 1 381 kronor tillkom i september. Det är alltså fråga om 38 totalt.

  Skuldbeloppen är på mellan 180 och 83 000 kronor. Det är allt ifrån energi- och vaktbolag till biluthyrningsföretag och förlag som inte fått betalt i tid och som begärt förelägganden. Totalt rör det sig om 18 olika företag som ansökt om betalningsförelägganden. Den största enskilda skulden på 83 031 kronor gäller en försenad betalning till ett betalbolag i mars 2018.

  Brister i rutinerna

  Mattias Pålsson, divisionscontroller på Lantmännens Division Lantbruk, som Lantmännen Maskin ingår i, ser allvarligt på detta och medger att man kunde ha varit bättre i sina rutiner för fakturahanteringen.

  – Det är givetvis inte bra att det har landat där, men vi är också ett företag som har väldigt många transaktioner per år. Och vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att säkerställa att våra leverantörer har rätt fakturaadress till vår partner i Östersund som skannar alla fakturor. Men om de inte kommer dit utan till någon av våra 60 anläggningar så är det lätt att en faktura blir liggande där och tiden går, säger han till ATL.

  Kontakt med Kronofogden

  33 av anmärkningarna är ansökningar om betalningsföreläggande från företag som skickats till Kronofogden, som ska fastställa aktuell skuld och sedan driva in den.

  – I snitt går en faktura i månaden till Kronofogden och hittills har tio gjort det i år, men det är samtidigt ett promilleantal givet att vi köper grejer varje år för runt 3 miljarder. Men nu har vi ändå stärkt våra rutiner och har löpande kontakt med Kronofogden sedan början av 2019 för att ha en bra dialog. Och nu har vi inte fått några anmärkningar sedan september och vi hoppas hålla oss där, säger Mattias Pålsson.

  Tio av anmärkningarna har tillkommit i år, varav nio är ansökningar om betalningsförelägganden. En anmärkning är ett skuldsaldo av typen ”allmänna mål”. Det innebär att Kronofogden försöker driva in en skuld åt staten på i det här fallet 701 kronor. Mattias Pålsson säger att det är en avgift för fordonsregistrering från Transportstyrelsen.

  De 38 skulderna uppgår till totalt 209 238 kronor och till 5 506 kronor i genomsnitt. Enligt Mattias Pålsson ska alla skulder nu vara betalda.

  Det rör sig om närmare 210 000 kronor i skulder sedan 2017, hur ser du på det?

  – Jag tittar inte på beloppet i sig, för det är inte bra om det så är 700 kronor eller 50 000, och vi har inga problem med att betala någon faktura. Det är rutinen kring hur fakturor mottas och godkänns som inte varit tillräckligt bra i de här fallen. Våra leverantörer kan till exempel ha haft fel fakturaadress.

  Hur har det blivit så?

  – Det kan bero på att våra leverantörers register inte är uppdaterade med rätt adress. Men vi har vid olika tillfällen informerat våra leverantörer så att de har rätt fakturauppgifter. I de fall där det gått så långt som till Kronofogden har vi bett dem uppdatera sina kunduppgifter så att de har rätt fakturaadress till oss.

  Har rutinerna skärpts nu?

  – Vi ser ständigt över våra rutiner, men har satt ytterligare fokus på fakturahanteringen senaste året, och det är därför vi nu inte har några öppna ärenden hos Kronofogden.

  Lantmännen Maskin har lönsamhetsproblem och resultatet efter finansnetto blev –30,4 miljoner för helåret 2016. Men de senaste tre åren har resultatet vänt till plus igen. För helåret 2018 återfinns dock skulder på totalt cirka 1,1 miljarder kronor i balansräkningen.

  Har detta påverkat er återbetalningsförmåga till leverantörer?

  – Nej, absolut inte, det har bara berott på rutinproblem. Vi ingår i en stark koncern som Lantmännen och har inga finansiella problem som påverkar vår fakturabetalning.

  Betalningsföreläggande

  Om ett företag eller en privatperson inte fått betalt på utsatt tid och en skuld uppstått kan en ansökan om betalningsföreläggande göras.

  Ansökan skickas till Kronofogden som fastställer skulden. Myndigheten skickar sedan ut ett brev, ett föreläggande, till den skuldsatte.

  Mottagaren får underteckna ett delgivningskvitto och sedan kan Kronofogden börja driva in skulden.

  Nyckeltal för Lantmännen Maskin januari–augusti 2019

  (2018 års resultat inom parentes).

  Nettoomsättning: 2 484 miljoner kronor (2 653).

  Rörelseresultat: 16 miljoner kronor (3).

  Nyckeltal för helåret 2018

  (2017 års resultat inom parentes).

  Rörelseresultat: 29,29 miljoner kronor (23,99).

  Resultat efter finansnetto: 12,96 miljoner kronor (3,96).

  Soliditet (procent): 13,5 (14,4).

  Källa: Lantmännen, Lantmännen Maskin och Syna

  Kämpiga år

  Lantmännen Maskin gjorde sett till resultat efter finansnetto minusresultat 2013-2016 med en bottennotering helåret 2016 på -30,4 miljoner. Men de senaste två åren har trenden vänt och bolaget har, efter finansnetto, att börjat göra plusresultat igen.

  Resultatförbättringen beror främst på ”goda effekter från det pågående besparings- och effektiviseringsprogrammet, framgår det av moderbolaget Lantmännens rapport för det andra tertialet 2019 (maj till och med augusti).

  Olönsamma anläggningar har avvecklats personalstyrkan minskats samtidigt som sortimentet blivit ännu mer maskinfokuserat, enligt Lantmännen. Men efterfrågan på traktorer och redskap var i andra tertialet fortsatt lägre än motsvarande period 2018, tillägger man.

  I balansräkningen för helåret 2018 uppgår bolagets skulder till totalt närmare 1,1 miljarder kronor. Avrundat till närmaste heltal är det bland annat skulder till koncernföretag på 618 miljoner, leverantörsskulder på 261 miljoner och ”övriga kortfristiga skulder” på 77 miljoner.

  Leverantörsskulderna utgörs bland annat av maskinleveranser och reservdelar som betalats på kredit, genom så kallade leverantörskrediter.

  Källa: Lantmännen

  Skulderna

  Flest skulder, nio stycken, har Lantmännen Maskin de senaste tre åren haft till det danskägda städbolaget ISS. De skulderna uppgår till totalt 24 279 kronor. Mattias Pålsson kan inte exakt ange vilka anläggningar som använder städbolaget.

  Näst flest skulder, sju stycken på totalt 24 020 kronor, har man haft till det svenska företaget BDX som sköter deras transporter. Mattias Pålsson betonar dock att de utför väldigt många transporter per år och att ett promilleantal gått vidare till Kronofogden. Hur många transporter det rör sig om vet han dock inte på rak arm.

  Postnord har ansökt om tre betalningsförelägganden för skulder på totalt 16 506 kronor.

  Det finns även fyra anmärkningar om obetalda fordonsskatter från juni 2017. De uppgår till totalt 1 670 kronor. Från samma år hittar vi även två fall av obetalda trängselskatter på totalt 1 000 kronor.

  De största enskilda skuldbeloppen 2017-2019

  Nets 83 031 (2018)

  Blocket 19 750 (2017)

  Granngården 17 878 (2018)

  BDX Företagen 14 623 (2019)

  Postnord 12 265 (2018)

  Källa: Syna och Lantmännen Maskin

  Relaterade artiklar

  Till toppen