Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 mars 2019

  Lantmännen drar ner

  Lantmännen lägger ner sex anläggningar och ska bygga två nya. Inga anställda sägs upp och ledningen menar att det är en satsning för framtiden.

   Lantmännen Maskin lägger ner flera anläggningar runt om i landet. Fotografiet är från 2016 när företaget öppnade sin nya anläggning i Grödinge.
  Lantmännen Maskin lägger ner flera anläggningar runt om i landet. Fotografiet är från 2016 när företaget öppnade sin nya anläggning i Grödinge. FOTO: Lantmännen Maskin

  Under 2019 räknar Lantmännen med att avveckla anläggningarna i Västerås, Lenhovda, Säffle och Lidköping. Anläggningen i Vilhelmina ska omvandlas till en partneranläggning och verksamheten i Borgholm flyttas till Färjestaden.

  Samtidigt planeras för två nya anläggningar i Skaraborg som senast 2022 ska ersätta de som nu finns i Skövde, Vara och Falköping.

  Var kommer de att placeras?

  – Vi har kommit långt i projekteringen men jag kan inte avslöja exakt var ännu, säger Björn Nordgaard, operativ chef på Lantmännen Maskin. Men under sommaren räknar han med att det ska bli känt.

  Åtgärderna ska inte leda till att några medarbetare förlorar jobbet hoppas han.

  – Vår ambition är att alla ska vara kvar. Vi vill givetvis ta till vara den kompetens vår personal har.

  Hur mycket kommer ni att spara på dessa åtgärder?

  – Vi har kalkylerat med en tydlig resultatförbättring, inte minst i de områden som berörs.

  Förutom att förändra anläggningsstrukturen jobbar Lantmännen med ett antal andra åtgärder för att säkra en långsiktig lönsamhet. Det handlar bland annat om att vidareutveckla butikskonceptet, framtagning av en ny modernare e-handel, förstärkning av teamet för reservdelsförsäljning och fortsatt utarbetning av förbättrade rutiner och processer.

  – Vi tittar på allt, från brickor och muttrar till betydligt större saker. Vi har rört oss i rätt riktning länge och förbättrat resultatet år från år, säger Björn Nordgaard.

  Som ATL tidigare har berättat ser även konkurrenten Söderberg och Haak över sin anläggningstruktur – ett arbete som väntas vara klart i slutet av månaden. Efter att hela paketet har presentras för personalen väntas förändringarna sedan genomföras löpande under våren.

  – Stenarna är vända och planen är klar, men jag kan inte föregå förhandlingarna innan de har löpt ut, säger Jonas Jaenecke, VD.

  Med undantag av anläggningarna i Stockholm och Kungälv berör företagets omstruktureringsarbete i stort sett alla platser där företaget finns i dag. I arbetet med att vända på alla stenar kan resultatet bli allt från personalnedskärningar till att anläggningar avyttras eller försvinner helt. Hur mycket pengar som ska sparas är Jonas Jaenecke inte beredd att kommunicera i dagsläget.

  Både ni och Lantmännen strukturerar om. Blir det fler rationaliseringar i branschen framöver?

  – Om det kommer ytterligare är svårt för mig att ha en uppfattning om. Det får deras företrädare svara på. Men marknaden är tuff, utan tvekan på lantbrukssidan, där vi har en överetablerad marknad med många aktörer och krypande marginaler, säger Jonas Jaenecke.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen