Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 maj

  Lantmännen: Klimatneutralt jordbruk en utopi

  Arlas mjölkproduktion ska vara klimatneutral till år 2050. Lantmännen har däremot inget konkret årsmål av det slaget. Orsak: Nollutsläpp från jordbruket är inte möjligt med dagens teknik, enligt VD:n Per Olof Nyman.

   Lantmännen har i nuläget inte något konkret årtal för klimatneutralitet, men står bakom målen i Parisavtalet och ”carbon law”, enligt VD:n Per Olof Nyman.
  Bild 1/2 Lantmännen har i nuläget inte något konkret årtal för klimatneutralitet, men står bakom målen i Parisavtalet och ”carbon law”, enligt VD:n Per Olof Nyman. FOTO: Johan Olsson
   För att minska sin klimatpåverkan tittar Lantmännen på en rad olika metoder, bland annat precisionsodling, effektivisering av gödningsprogram, traktorutrustning för minskad dieselförbrukning och klimatvänligare foder och insatsvaror. Målet är också att minska koncernens transportutsläpp med 70 procent till år 2030.
  Bild 2/2 För att minska sin klimatpåverkan tittar Lantmännen på en rad olika metoder, bland annat precisionsodling, effektivisering av gödningsprogram, traktorutrustning för minskad dieselförbrukning och klimatvänligare foder och insatsvaror. Målet är också att minska koncernens transportutsläpp med 70 procent till år 2030. FOTO: Mostphoto

  Lantmännen har valt att anpassa sitt klimatarbete utifrån bland annat Parisavtalet som slöts 2015 och som hittills skrivits på av 194 länder. En av de viktigaste punkterna i avtalet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men allra helst under 1,5 grader.

  Men avtalet anger inget globalt mål om hur mycket utsläppen ska minska fram till ett visst årtal.

  – Vi har i nuläget inte något konkret årtal för klimatneutralitet, men vi har sagt att vi står bakom målen i Parisavtalet och ”carbon law” (se faktaruta), säger Lantmännens VD Per Olof Nyman till ATL.

  Bättre faktaunderlag

  Som ATL berättat tidigare är kooperationen Arlas målsättning är att ha en helt klimatneutral mjölkproduktion till 2050. Produktionen ska då inte ha någon negativ klimatpåverkan alls. Men Lantmännens VD Per Olof Nyman gör en annan bedömning. Det krävs ett bättre faktaunderlag innan man kan fastslå den typen av mål, menar han.

  – Om man inkluderar det maskin- och transportberoende lantbruket i utsläppskalkylen blir det dessutom väldigt svårt att uppnå absolut klimatneutralitet. Det saknas i alla fall teknik för det i dag, men det kanske blir möjligt om några år, säger han.

  Det är också svårt att mäta lantbruks klimatutsläpp på ett korrekt sätt, enligt Per Olof Nyman.

  Svåra att kartlägga

  – Biologiska system är svåra att fullständigt kartlägga och kvantifiera när det gäller klimatpåverkan. Lokala förutsättningar och årsmån har ofta stor betydelse för utfallet, säger han och tillägger att exempelvis lustgasutsläpp från åkermark är svåra att eliminera med dagens teknik.

  Han betonar att Lantmännen dock arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan i alla led. Koncernen tittar bland annat på metoder för precisionsodling, effektivisering av gödningsprogram, traktorutrustning för minskad dieselförbrukning och klimatvänligare foder och insatsvaror.

  Minskade transportutsläpp

  Målet är också att minska koncernens transportutsläpp med 70 procent till år 2030.

  Som ett led i sitt hållbarhetsarbete har bolaget även tagit en 20 procentig ägarandel i Foodhills som huserar i Findus gamla lokaler i Bjuv. Bolaget ska bygga upp en pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Målet är att utveckla en innovativ, hållbar och resurseffektiv livsmedelsproduktion.

  Carbon law

  … ett begrepp myntat av en forskargrupp ledd av forskaren och klimatdebattören Johan Rockström. Deras budskap är: halvera dina utsläpp varje decennium – så halveras de globala utsläppen till 20 miljarder ton till 2030, för att därefter sjunka till 10 miljarder ton tio år senare och sedan landa på 5 miljarder ton till 2050.

  Relaterade artiklar

  Till toppen